CRI JOLANTA - strona główna Produkty
O firmie CRI JOLANTA
Nowości
Informacje
Produkty
Katalog produktów
Instrukcje obsługi
Informacje techniczne
Informacje prasowe
Testy produktów
Usługi
Cenniki
Promocje
Serwis techniczny
Kontakt
Linki

Napisz do nas!

. .     

KATALOG MATROX IMAGING GROUP

Matrox Imaging Group

Frame grabber Meteor-II

Frame grabber Meteor-II

Logo frame grabbera Meteor-IIWysoce elastyczny i niezwykle wydajny, a jednocześnie efektywny kosztowo frame grabber dla magistrali PCI, z transferem do pamięci komputera w czasie rzeczywistym.

 Charakterystyka   Opis techniczny   Wymagania sprzętowe   Oprogramowanie

Matrox Meteor-II to rodzina bardzo wydajnych frame grabberów dla magistrali PCI dla zastosowań efektywnych kosztowo. Matrox Meteor-II oferuje pełną elastyczność pozyskiwania obrazów z różnych źródeł sygnału wideo: standardowych/ niestandardowych, kolorowych/ monochromatycznych, analogowych/ cyfrowych, ramkowych/ linijkowych. Umożliwia także transfer pozyskiwanych obrazów do pamięci komputera w czasie rzeczywistym.
Gwarancja: 12 miesięcy.


Acrobat Reader Dla przeglądania ulotki pozyskaj Acrobat Reader
Opis techniczny frame grabbera Meteor-II w języku angielskimMETEOR2.PDF - ulotka w języku angielskim

 

Charakterystyka.

Matrox Meteor-II to rodzina bardzo wydajnych frame grabberów dla magistrali PCI dla zastosowań efektywnych kosztowo. Matrox Meteor-II oferuje pełną elastyczność pozyskiwania obrazów z różnych źródeł sygnału wideo: standardowych/ niestandardowych, kolorowych/ monochromatycznych, analogowych/ cyfrowych, ramkowych/ linijkowych. Umożliwia także transfer pozyskiwanych obrazów do pamięci komputera w czasie rzeczywistym.

Wsparcie programowe dla Matrox Meteor-II obejmuje biblioteki wysokiego poziomu funkcji dla programistów MIL - Matrox Imaging Library obejmujące między innymi Active MIL (zestaw kontrolek OCX dla zarządzania pozyskiwaniem obrazów, transferem obrazu do pamięci komputera, przetwarzaniem, analizą i wyświetlaniem).

VIA: w sercu rodziny Matrox Meteor-II.
Logo VIAWszystkie frame grabbery rodziny Matrox Meteor-II łączy interfejs Matrox Video Interface ASIC (VIA). Jest to wyrafinowany kontroler pamięci dla zarządzania pozyskiwaniem obrazu do pamięci na płycie frame grabbera, z zaawansowanymi możliwościami reformatowania oraz równoległym wyjściem strumienia danych obrazu poprzez magistralę PCI bez stałego obciążania procesora komputera. Także zawiera interfejs VMChannel dla wymiany danych z innymi urządzeniami przetwarzającymi obraz wideo, bez niepotrzebnego obciążania magistrali PCI.

Pozyskiwanie w czasie rzeczywistym do pamięci systemowej lub pamięci ekranu.
Matrox Meteor-II może przesyłać pozyskiwane obrazy do pamięci systemowej dla dalszego przetwarzania lub do pamięci ekranu dla wyświetlaniu żywego obrazu wideo w okienku. Transfer może się odbywać z szybkością do 130 MB/s.

POZYSKIWANIE.
Matrox Meteor-II jest dostępny w trzech wersjach, każda z odmiennymi mozliwościami pozyskiwania. Pozwala to na zakup tylko tych możliwości frame grabbera, które są niezbędne dla danego zastosowania:

 • Matrox Meteor-II.

 • Wersja podstawowa pozyskuje kolorowe i monochromatyczne obrazy ze standardowych źródeł analogowego sygnału wideo (kamery lub magnetowidu):
  • Composite lub Y/C (S-Video, S-VHS, Hi8),
  • RS-170 (640 x 480) / CCIR (768 x 576),
  • NTSC (640 x 480) / PAL (768 x 576).
  Wersja podstawowa obsługuje format kwadratowego piksela/CCIR-601, programową korekcję gamma oraz włączanie i wyłączanie automatycznej kontroli wzmocnienia AGC. Możliwe jest jednoczesne podłączanie kilku różnych źródeł sygnału wideo w jednej z następujących konfiguracji: 7xCVBS, 5xCVBS i 1xY/C, 3xCVBS i 2xY/C lub 1xCVBS i 3xY/C.
Schemat blokowy Matrox Meteor-II
 • Matrox Meteor-II/Multi-Channel.

 • Wersja Multi-Channel pozyskuje obrazy ze standardowych i zmiennych analogowych źródeł barwnego lub monochromatycznego obrazu wideo. Matrox Meteor-II/Multi-Channel jest szczególnie przydatny do pozyskiwania obrazu z kamer RGB pracujących z przeplotem lub z kamer RGB ze skanowaniem progresywnym lub też z jedno- lub dwukanałowych kamer monochromatycznych ze skanowaniem progresywnym. Obsługiwane jest także jednoczesne pozyskiwanie z maksymalnie trzech wyzwalanych kamer RS-170/CCIR.
  Obsługiwane jest próbkowanie z czestotliwością do 30 MHz. Dla dopasowania sygnału wejściowego Matrox Meteor-II/MultiChannel zawiera wzmacniacze o zmiennym wzmocnieniu dla obsługi różnych wejść oraz dolnoprzepustowy filtr 10 MHz dla eliminacji zniekształceń. Dodatkowe cechy wersji Multi-Channel obejmują także dostosowywanie poziomu odniesienia dla przetwornika analogowo-cyfrowego oraz 3 tablice barwne LUT 256x8-bit dla przemapowywania digitalizowanego strumienia pikseli.
  Matrox Meteor-II/MultiChannel posiada niezależne sygnały zegara piksela oraz synchronizacji poziomej i pionowej (hsync i vsync). Dostarcza także dwa wyjścia licznikowe dla kontrolowania naświetlania oraz wejście wyzwalające dla synchronizacji pozyskiwania ze zdarzeniami zewnętrznymi w sposób synchroniczny lub asynchroniczny. Dostępne są jeszcze dodatkowe 2 wejścia i 2 wyjścia ogólnego przeznaczenia.
  Poza 3 jednoczesnymi kanałami wejść analogowych możliwe jest podłączenie 2 kamer RGB lub 6 kamer monochromatycznych z pozyskiwaniem oddzielnym.
Schemat blokowy Matrox Meteor-II/Multi-Channel
 • Matrox Meteor-II/Digital.

 • Cyfrowa wersja Matrox Meteor-II pozyskuje obrazy ze źródeł cyfrowego sygnału wideo, takich jak kamery ze skanowaniem powierzchniowym i linijkowym. Matrox Meteor-II/Digital 32-bitowy interfejs konfigurowalny jako 4x8-bit, 2x16-bit lub 1x32-bit oraz obsługuje standard cyfrowego sygnału wejściowego RS-422 i LVDS odpowiednio o częstotliwościach do 25 i 40 MHz. Obsługuje także obrazy o rozmiarach 64k pikseli na linię i 64k linii na ramkę obrazu.
  Matrox Meteor-II/Digital zawiera 4 konfigurowane tablice LUT 256x8-bit lub 2 tablice 4kx4-bit. Dostarczany jest także pełny zbiór sygnałów synchronizujących i kontrolnych: zegar piksela, synchronizacja pozioma (hsync), synchronizacja pionowa (vsync), liczniki i uzupełniające wejścia/wyjścia. Dostępne jest także wejście wyzwalające dla synchronizacji pozyskiwania ze zdarzeniami zewnętrznymi w sposób synchroniczny lub asynchroniczny.
Schemat blokowy Matrox Meteor-II/Digital

Formatowanie obrazu.
Za pośrednictwem Matrox VIA dane obrazu mogą być reformatowane w czasie rzeczywistym nim zostaną przesłane do pamięci systemowej lub pamięci ekranu. Wśród funckji formatowania można znaleźć obcinanie obrazu (do obszaru zainteresowań ROI), pomniejszanie obrazu (poprzez dziesiątkowanie) w zakresie od 2 do 16 oraz powiększanie obrazu (poprzez powielanie) w zakresie od 2 do 4. Pozwala także na rekonstruowanie obrazu w czasie rzeczywistym z kamer typu multi-tap. Dane obrazu prezentowane jednocześnie w postacji parzystych/nieparzystych pikseli, parzystych/nieparzystych linii, przeciwnie skanowanych segmentów lub kombinacji tych wszystkich mogą być uporządkowane w prawidłowy obraz bez wykorzystania procesora komputera lub tylko z jego niewielką pomocą.
Wyjście zasilające.
Wersja podstawowa lub Multi-Channel może zasilać kamerę napięciem 5 lub 12V DC pobieranym bezpośrednio z zasilacza komputera, bez nadmiernego obciążenia magistrali PCI.
Interfejs szeregowy RS-232.
Wszystkie wersje Matrox Meteor-II posiadają interfejs szeregowy RS-232, który umożliwia zdalne programowanie kamery (wzmocnienie, korekcja gamma, tryby pracy kamery itp.), jednostki sterowania ruchem lub przesyłanie i odbieranie danych z programowalnego sterownika PLC.
Łatwe połączene.
Wersja podstawowa i Multi-Channel posiadają zewnętrzne złącze 44 pinowe dla wejść wideo oraz sygnałów synchronizujących i kontrolnych, wyjście zasilające napięcia stałego i interfejs szeregowy RS-232.
Wersja Digital posiada złącze 100 pinowe dla 32-bitowego cyfrowego wejścia wideo oraz sygnałów synchronizujących i kontrolnych, złącze 9-pinowe dla interfejsu szeregowego RS-232 oraz dodatkowe 9-pinowe dla wejść wyzwalających.

INTERFEJS KOMPUTERA.
Interfejs PCI.
Rodzina frame grabberów Matrox Meteor-II wyróżnia się 32-bitowym interfejsem dla magistrali PCI komputera pracującej w trybie master/slave. W trybie pracy master możliwe jest przekazywanie danych z szybkościa do 130 MHz bez wykorzystywania procesora komputera. Rozszerzone buforowanie (4 MB) zapewnia transfer przychodzących danych w czasie rzeczywistym nawet w przypadku dużych opóźnień magistrali, co ma miejsce w przypadku jednoczesnej obsługi wielu urządzeń np. frame grabbera, karty graficznej, karty sieciowej, twardego dysku i urządzeń wejścia/wyjścia. Interfejs PCI obsługuje także podpróbkowanie danych (subsampling) od 2 do 16 (poprzez dziesiątkowanie) dla dalszego zmniejszenia wymaganego zakresu przepustowości magistrali.
Interfejs PCI obsługuje także pakietowy i planarny transfer strumieni danych (jednego kolorowego lub kilku monochromatycznych). Zdarzenia związane z pozyskiwaniem, takie jak start i koniec ramki, pola lub sekwencji obrazu mogą być przekierowywane do procesora jako przerwania. Może to być wykorzystane do jednoczesnego pozyskiwania i przetwarzania obrazów w aplikacjach (podwójne buforowanie).
VMChannel.
Wspólnym dla wszystkich wersji Matrox Meteor-II jest drugi interfejs VMChannel dla przesyłania danych z szybkością do 132 MB/s. Dostarcza to bardzo szybkiego połaczenia dla transferu obrazów pomiędzy frame grabberem Matrox Meteor-II a innym frame grabberem Matrox np. Matrox Corona lub Matrox Genesis. Transfer danych odbywa się wtedy bez wykorzystywania magistrali PCI.

WYŚWIETLANIE.
Rodzina frame grabberów Matrox Meteor-II współpracuje z linią kart graficznych Matrox dla wyświetlania obrazu w czasie rzeczywistym lub z dowolną inną kartą graficzną VGA dla wyświetlania pseudo w czasie rzeczywistym.

ROZSZERZANIE.
Każdy z frame grabberów rodziny Matrox Meteor-II jest przygotowany do podłączania kart rozszerzeń bezpośrednio do płyty frame grabbera.
MJPEG Codec.
Opcjonalny moduł MJPEG dla rodziny Matrox Meteor-II zapewnia kompresję i dekompresję  obrazów kolorowych i monochromatycznych. Moduł ten podczas kompresji działa równolegle z głównym systemem pozyskiwania obrazów. Może być także używany w trybie off-line dla dekompresji zarchiwizowanych strumieni danych wideo. Obsługuje kompresję/dekompresję MJPEG zarówno podstawową (ze stratami), jak i bez strat. Moduł MJPEG obsługuje strumienie danych monochromatycznych (8-, 10- i 12-bitowe) i kolorowych (RGB 8:8:8/YUV 4:2:2). Kompresja ze stratami realizowana jest na obrazach kolorowych i monochromatycznych, natomiast kompresja bez strat tylko na obrazach monochromatycznych. Obraz kolorowy RGB 8:8:8 dla kompresji jest konwertowany do YUV 4:2:2. Maksymalna szybkość konwersji modułu MJPEG to 15 Mpikseli/s dla obrazów kolorowych (YUV 4:2:2) i 30 Mpikseli/s dla obrazów monochromatycznych.

Schemat blokowy modułu MJPEG dla Matrox Meteor-II

PODSUMOWANIE.

 • Frame grabber dla pojedynczego slotu PCI, rozmiar 1/2, dostępny także dla standardów przemysłowych CompactPCI oraz PC/104-Plus,
 • Pozyskuje obrazy wideo ze źródeł wideo standardowych/ niestandardowych, kolorowych/ monochromatycznych, analogowych/ cyfrowych, skanujących ramkowo/ linijkowo,
 • Interfejs PCI Bus-Master,
 • Transfer w czasie rzeczywistym do pamięci sytemowej komputera lub do pamięci karty graficznej z szybkością do 130 MB/s,
 • Rozszerzone buforowanie dla pozyskiwania obrazów (4 MB),
 • Obsługuje transfer spakowanych lub planarnych pojedynczych strumieni danych wideo kolorowych lub kilku strumieni monochromatycznych,
 • Dodatkowy interfejs magistrali VMChannel,
 • Wyjściowe źródło zasilania i interfejs RS-232,
 • Opcjonalny moduł MJPEG z kompresją/dekompresją podstawową (ze stratami) i bez strat,
 • Obsługiwany przez oprogramowanie Matrox Imaging Library (MIL) - biblioteki funkcji dla analizy i przetwarzania obrazów dla programistów, oraz przez Matrox Inspector - oprogramowanie dla analizy i przetwarzania obrazów dla nauki i przemysłu,
 • Obsługa w środowisku Windows NT, Windows 95, Windows 3.1x, Borland Powerpack oraz DOS4GW. 
ZASTOSOWANIA:
 • Bezpieczeństwo,
 • Analiza biomedyczna,
 • Identyfikacja systemów,
 • Sterowanie natężeniem ruchu,
 • Mikroskopia,
 • Kontrola jakości i sterowanie procesami,
 • Robotyka,
 • Weryfikacja barwna,
 • Wizualizacja medyczna,
 • Widzenie maszynowe,
 • Analiza obrazów.
   

Dane techniczne frame grabbera Meteor-II

Schematy blokowe patrz w opisie ogólnym.

POZYSKIWANIE
Meteor-II (Meteor2):

 • Standardowe kolorowe i monochromatyczne wejście wideo (NTSC/PAL, RS-170/CCIR, Composite lub Y/C).
 • Obsługuje magnetowidy.
 • Digitalizacja kwadratowych pikseli i CCIR-601.
 • Programowalna tablica korekcji gamma.
 • Kontrolowane wzmocnienie AGC.
 • Format piksela RGB 8:8:8 i YUV 4:2:2.
 • Synchroniczne wejście wyzwalające.
 • Możliwość podłączenia i przełączania pomiędzy wejściami: 7xCVBS, 5xCVBS i 1xY/C, 3xCVBS i 2xY/C lub 1xCVBS i 1xY/C.
Meteor-II/Multi-Channel (Meteor2-MC):
 • Trzykanałowe skanowanie ze źródeł zmiennoramkowych (variable scan).
 • Skanowanie ze źródeł sygnałów monochromatycznych i RGB z przeplotem i progresywnych.
 • Próbkowanie z częstotliwością do 30 MHz.
 • Niestabilność piksela typowo +/- 1.5 ns.
 • Wzmacniacz ze zmiennym wzmocnieniem.
 • Dolnoprzepustowy filtr 10 MHz.
 • Ustawiany poziom odniesienia przetwornika ADC.
 • Trzy programowalne tablice LUT 256x8-bit.
 • Niezależne sygnały pclk, hsync, vsync, licznik, i dodatkowe wejścia/wyjścia.
 • Wejście wyzwalające synchroniczne i asynchroniczne.
 • Możliwość podłączenia 2 źródeł RGB lub 6 źródeł monochromatycznych.
Meteor-II/Digital (Meteor2-DIG):
 • Zakres 32-bitowy.
 • Konfigurowalny jako 4x8-bit, 2x16-bit lub 1x32-bit.
 • Obsługuje standardy cyfrowych sygnałów wejściowych RS-422 i LVDS.
 • RS-422 do 25 MHz i LVDS do 40 MHz.
 • Obsługuje źródła sygnałów monochromatycznych /RGB oraz ze skanowaniem ramkowym/linijkowym.
 • Konfigurowalne i programowalne tablice LUT: 4 tablice 256x8-bit lub 2 tablice 4Kx16-bit.
 • Niezależne sygnały pclk, hsync, vsync, licznik, i dodatkowe wejścia/wyjścia (RS-422 i LVDS).
 • Wejście wyzwalające synchroniczne i asynchroniczne (izolowane optycznie).
FORMATOWANIE POPRZEZ VIA
 • Obcinanie wejścia (pozyskiwanie tylko obszaru zainteresowań ROI).
 • Niezależne poziome i pionowe podpróbkowanie od 2 do 16 (przez dziesiątkowanie).
 • Niezależne poziome i pionowe powiększanie x2 i x4 (przez powielanie).
INTERFEJS RS-232
 • Obsługa sygnałów: RX, TX, RTS i CTS.
 • Interfejs nie jest widoczny z poziomu systemu operacyjnego, programowalny tylko za pomocą MIL API.
ŹRÓDŁO ZASILANIA ZEWNĘTRZNEGO
 • 5 lub 12 V DC, 3A.
 • Wyprowadzone z zasilacza PC, nie poprzez magistralę PCI.
INTERFEJS MAGISTRALI PCI
 • Magistrala Master/Slave.
 • Transfer do 130 MB/s.
 • Bufor 4 MB SGRAM (rozszerzalny do 8 lub 64 MB za pomocą opcjonalnego modułu).
 • Obsługuje spakowane i planarne formaty danych.
 • Niezależne podpróbkowanie w poziomie i pionie od 2 do 16 (przez dziesiątkowanie).
 • Przekierunkowuje przerwania dla zdarzeń: początek i koniec ramki, pola lub sekwencji wideo.
VMCHANNEL
 • Zakres 32-bitowy.
 • Transfer do 132 MB/s.
WYŚWIETLANIE
 • Dla wyświetlania w czasie rzeczywistym zalecana karta graficzna Matrox lub dowolna karta graficzna VGA dla wyświetlania pseudo w czasie rzeczywistym.
MODUŁ MJPEG
 • Kompresja/dekompresja MJPEG podstawowa (ze stratami) i bez strat.
 • Obsługuje kompresję/dekompresję sygnału wideo monochromatycznego (8-, 10- i 12-bitowego) oraz kolorowego (RGB 8:8:8 i YUV 4:2:2).
 • RGB zamieniane na YUV.
 • Tryb ze stratami dostępny dla monochromatycznych i kolorowych sygnałów wideo.
 • Tryb bez strat dostępny tylko dla monochromatycznych sygnałów wideo.
 • Szybkość wykonywania operacji do 30 Mpikseli/s.
 • Zawiera 64 kB pamięci SRAM.
OPIS ZŁĄCZY
 
Meteor-II (Meteor2):
Złącze wejść wideo DB-44 Złącze DB-44 wejść analogowych wideo:
pin 1 - DC OUT - Zasilanie +5 lub +12 V DC
pin 3-5 - GROUND - Uziemienie
pin 6 - CTS - CTS portu szeregowego RS-232
pin 13 - VID_IN3 - Wejście analogowe wideo 3 (CVBS2/Y2)
pin 14 - GROUND - Uziemienie
pin 15 - VID_IN1 - Wejście analogowe wideo 1 (CVBS1/Y1)
pin 16 - DC OUT - Zasilanie +5 lub +12 V DC
pin 17-18 - GROUND - Uziemienie
pin 21 - RTS - RTS portu szeregowego RS-232
pin 22 - RX - Receive portu szeregowego RS-232
pin 25-31 - GROUND - Uziemienie
pin 34 - OPTOTRIG- - Wejście wyzwalające ujemne
pin 35 - OPTOTRIG+ - Wejście wyzwalające dodatnie
pin 36 - TX - Transmit portu szeregowego RS-232
pin 42 - GROUND - Uziemienie
pin 43 - VID_IN4 - Wejście analogowe wideo 4 (CVBS6/C2)
pin 44 - VID_IN2 - Wejście analogowe wideo 2 (CVBS5/C1)
   
Złącze BNC Wejście BNC:
pin 1 - Composite 1 lub VID_IN1
pin 2 - Uziemienie
   
Meteor-II/Multi-Channel (Meteor2-MC):
Złącze wejść wideo DB-44 Złącze DB-44 wejść analogowych wideo:
pin 1 - DC OUT - Zasilanie +5 lub +12 V DC
pin 2 - HSYNC_TTL - Wejście lub wyjście hsync TTL
pin 3-5 - GROUND - Uziemienie
pin 6 - CTS - CTS portu szeregowego RS-232
pin 8 - USER2OUT - Wyjście bitowe użytkownika TTL
pin 9 - USER2IN+ - Wejście bitowe użytkownika dodatnie TTL izolowane
pin 10 - USER2IN- - Wejście bitowe użytkownika ujemne TTL izolowane
pin 11 - VID2_IN1 - Wejście analogowe wideo kanał 2 -> RED
pin 12 - USER1IN- - Wejście bitowe użytkownika ujemne TTL izolowane
pin 13 - VID1_IN3 - Wejście analogowe wideo kanał 1 -> BLUE
pin 14 - GROUND - Uziemienie
pin 15 - VID1_IN1 - Wejście analogowe wideo kanał 1 -> RED
pin 16 - DC OUT - Zasilanie +5 lub +12 V DC
pin 17-18 - GROUND - Uziemienie
pin 19 - CLK_IN_TTL - Wejście zegarowe TTL
pin 20 - TRIGGER - Niezabezpieczone wejście wyzwalające TTL
pin 21 - RTS - RTS portu szeregowego RS-232
pin 22 - RX - Receive portu szeregowego RS-232
pin 23 - EXP(2) - Wyjście TTL EXPOSURE2
pin 24 - USER1OUT - Wyjście bitowe użytkownika TTL
pin 25-31 - GROUND - Uziemienie
pin 32 - VSYNC_TTL - Wejście lub wyjście vsync TTL
pin 33 - CLK_OUT_TTL - Wyjście zegarowe TTL
pin 34 - OPTOTRIG- - Wejście wyzwalające ujemne
pin 35 - OPTOTRIG+ - Wejście wyzwalające dodatnie
pin 36 - TX - Transmit portu szeregowego RS-232
pin 38 - EXP(1) - Wyjście TTL EXPOSURE1
pin 39 - USER1IN+ - Wejście bitowe użytkownika dodatnie TTL izolowane
pin 40 - VID2_IN3 - Wejście analogowe wideo kanał 2 -> BLUE
pin 41 - VID2_IN2 - Wejście analogowe wideo kanał 2 -> GREEN
pin 42 - GROUND - Uziemienie
pin 43 - SYNC_IN - Wejście analogowe wideo synchronizacja
pin 44 - VID1_IN2 - Wejście analogowe wideo kanał 1 -> GREEN
   
Meteor-II/Digital (Meteor2-DIG):
Złącze wejść wideo DB-100 Złącze DB-100 cyfrowych wejść wideo:
pin 1 - DATA, INPUT, 0+
pin 2 - DATA, INPUT, 0-
pin 3 - DATA, INPUT, 1+
pin 4 - DATA, INPUT, 1-
pin 5 - DATA, INPUT, 2+
pin 6 - DATA, INPUT, 2-
pin 7 - DATA, INPUT, 3+
pin 8 - DATA, INPUT, 3-
pin 9 - DATA, INPUT, 4+
pin 10 - DATA, INPUT, 4-
pin 11 - DATA, INPUT, 5+
pin 12 - DATA, INPUT, 5-
pin 13 - DATA, INPUT, 6+
pin 14 - DATA, INPUT, 6-
pin 15 - DATA, INPUT, 7+
pin 16 - DATA, INPUT, 7-
pin 17 - DATA, INPUT, 8+
pin 18 - DATA, INPUT, 8-
pin 19 - DATA, INPUT, 9+
pin 20 - DATA, INPUT, 9-
pin 21 - DATA, INPUT, 10+
pin 22 - DATA, INPUT, 10-
pin 23 - DATA, INPUT, 11+
pin 24 - DATA, INPUT, 11-
pin 25 - DATA, INPUT, 12+
pin 26 - DATA, INPUT, 12-
pin 27 - DATA, INPUT, 13+
pin 28 - DATA, INPUT, 13-
pin 29 - DATA, INPUT, 14+
pin 30 - DATA, INPUT, 14-
pin 31 - DATA, INPUT, 15+
pin 32 - DATA, INPUT, 15-
pin 33 - HSYNC, INPUT, +
pin 34 - HSYNC, INPUT, -
pin 35 - VSYNC, INPUT, +
pin 36 - VSYNC, INPUT, -
pin 37 - GROUND
pin 38 - GROUND
pin 39 - CLOCK, INPUT, +
pin 40 - CLOCK, INPUT, -
pin 41 - USER, INPUT, 0+
pin 42 - USER, INPUT, 0-
pin 43 - USER, INPUT, 1+
pin 44 - USER, INPUT, 1-
pin 45 - VALID, INPUT, +
pin 46 - VALID, INPUT, -
pin 47 - TRIGGER, INPUT, +
pin 48 - TRIGGER, INPUT, -
pin 49 - CAMERA CTRL BIT0, OUTPUT, TTL
pin 50 - GROUND
pin 51 - DATA, INPUT, 16+
pin 52 - DATA, INPUT, 16-
pin 53 - DATA, INPUT, 17+
pin 54 - DATA, INPUT, 17-
pin 55 - DATA, INPUT, 18+
pin 56 - DATA, INPUT, 18-
pin 57 - DATA, INPUT, 19+
pin 58 - DATA, INPUT, 19-
pin 59 - DATA, INPUT, 20+
pin 60 - DATA, INPUT, 20-
pin 61 - DATA, INPUT, 21+
pin 62 - DATA, INPUT, 21-
pin 63 - DATA, INPUT, 22+
pin 64 - DATA, INPUT, 22-
pin 65 - DATA, INPUT, 23+
pin 66 - DATA, INPUT, 23-
pin 67 - DATA, INPUT, 24+
pin 68 - DATA, INPUT, 24-
pin 69 - DATA, INPUT, 25+
pin 70 - DATA, INPUT, 25-
pin 71 - DATA, INPUT, 26+
pin 72 - DATA, INPUT, 26-
pin 73 - DATA, INPUT, 27+
pin 74 - DATA, INPUT, 27-
pin 75 - DATA, INPUT, 28+
pin 76 - DATA, INPUT, 28-
pin 77 - DATA, INPUT, 29+
pin 78 - DATA, INPUT, 29-
pin 79 - DATA, INPUT, 30+
pin 80 - DATA, INPUT, 30-
pin 81 - DATA, INPUT, 31+
pin 82 - DATA, INPUT, 31-
pin 83 - HSYNC, OUTPUT, +
pin 84 - HSYNC, OUTPUT, -
pin 85 - VSYNC, OUTPUT, +
pin 86 - VSYNC, OUTPUT, -
pin 87 - EXPOSURE1, OUTPUT, TTL
pin 88 - EXPOSURE2, OUTPUT, TTL
pin 89 - CLOCK, OUTPUT, +
pin 90 - CLOCK, OUTPUT, -
pin 91 - USER, OUTPUT, 0+
pin 92 - USER, OUTPUT, 0-
pin 93 - USER, OUTPUT, 1+
pin 94 - USER, OUTPUT, 1-
pin 95 - EXPOSURE1, OUTPUT, +
pin 96 - EXPOSURE1, OUTPUT, -
pin 97 - EXPOSURE2, OUTPUT, +
pin 98 - EXPOSURE2, OUTPUT, -
pin 99 - CAMERA CTRL BIT1, OUTPUT, TTL
pin 100 - CAMERA CTRL BIT2, OUTPUT, TTL

OGÓLNE

 • Wymiary:

 • Meteor2: 188 L x 106.7 H mm (7.4" x 4.2")
  Meteor2-MC: 203.2 L x 106.7 H mm (8" x 4.2")
  Meteor2-DIG: 203.2 L x 106.7 H cm (8" x 4.2")
  CPCI (3U): 160 L x 100 H mm ( 6.3" x 3.9")
  PC/104- Plus: 115.6 L x 96 H mm (4.55" x 3.78")
 • Temperatura użytkowania: 0 - 55oC, wilgotność względna: do 95% nieskondensowana.
GWARANCJA
 • 1 rok.
    

Wymagania sprzętowe.

Dla użycia frame-grabbera Meteor-II niezbędny jest następujący sprzęt:
 • Komputer kompatybilny z IBM PC AT z magistralą PCI, procesorem Pentium lub lepszym.
 • Dla pełnej funkcjonalności frame grabbera Meteor-II niezbędna jest płyta z chipsetem 430VX, 430HX, 430TX, 440FX lub 440LX. Dane chipsety są rekomendowane ze względu na zagwarantowanie odpowiedniej przepustowości magistrali PCI.
 • Co najmniej jeden dostępny slot magistrali PCI z obsługą transferu bus-master.
 • Co najmniej 24 MB pamięci operacyjnej RAM, gdy używane Windows NT; 16 MB pamięci, gdy używane Windows 95 lub 4 MB pamięci, gdy używane DOS4GW.
 • Stacja CD-ROM dla umozliwienia instalacji oprogramowania.
 • Karta grafiki MGA Millenium II lub inna wysokiej jakości karta grafiki VGA.
    

Oprogramowanie.

Dla współpracy z frame grabberem Matrox Meteor-II dostępne jest następujące oprogramowanie:
 • Matrox Inspector 2.2

 • Oprogramowanie dla systemu operacyjnego Microsoft Windows dostarczające możliwości analizy, przetwarzania, rozpoznawania i pomiarów obrazów oraz elementów tych obrazów.
 • Matrox Imaging Library - MIL

 • Narzędzia i biblioteki dla programistów z funkcjami analizy, przetwarzania, rozpoznawania i pomiarów obrazów, OCR itp.. MIL zostało tak zaprojektowane, aby w pełni wykorzystywać moc technologii MMX firmy Intel.
 • MIL-Lite

 • MIL-Lite jest oprogramowaniem zawierającym zbiór funkcji w języku C obsługujących pozyskiwanie obrazów, transfer obrazów oraz ich wyświetlanie. Obsługiwane są środowiska pracy: Windows 3.1x, Windows 95, Windows NT (przy użyciu Microsoft Visual C++ i Borland C++), Borland Powerpack (przy użyciu Borland C++) oraz DOS4GW (przy użyciu Watcom C++).
 • Matrox IntelliCam

 • Matrox IntelliCam to oprogramowanie bazujące na Windows, umożliwiające łatwe i szybkie podłączanie kamer wideo do różnych frame grabberów firmy Matrox. Komunikacja programu z użytkownikiem odbywa się za pomocą interfejsu graficznego.
Windows jest znakiem handlowym Microsoft Corp, OS/2 jest znakiem handlowym IBM. Wszystkie inne znaki firmowe i nazwy produktów są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich firm. Specyfikacje przedstawione w tym dokumencie mogą bez uprzedzenia ulec zmianie. Emblemat Energy Star nie oznacza wyróżnienia przez EPA żadnej konkretnej firmy ani produktu.Wszystkie pytania i komentarze do tej strony prosimy kierować do criadmin@crijolanta.com.pl
Copyright (C) CRI JOLANTA. Ostatnia modyfikacja: 15.06.1999.