CRI JOLANTA - strona główna Produkty
O firmie CRI JOLANTA
Nowości
Informacje
Produkty
Katalog produktów
Instrukcje obsługi
Informacje techniczne
Informacje prasowe
Testy produktów
Usługi
Cenniki
Promocje
Serwis techniczny
Kontakt
Linki

Napisz do nas!

. .     

KATALOG MATROX IMAGING GROUP

Matrox Imaging Group

Oprogramowanie MIL-Lite - Matrox Imaging Library-Lite

Oprogramowanie MIL-Lite - Matrox Imaging Library-Lite

Logo MIL-Lite - Matrox Imaging Library-LiteBiblioteki funkcji MS Visual C++ dla programistów dla obsługi frame grabberów i procesorów wideo oraz dla manipulacji obrazami (pozyskiwanie, wyświetlanie na ekranie, zachowywanie w zbiorach dyskowych itp.).

 Charakterystyka   Opis techniczny   Wymagania sprzętowe

Matrox Imaging Library-Lite (MIL-Lite) to zbiór procedur i funkcji dla programistów dla pozyskiwania, wyświetlania i przesyłania obrazów. Procedury i funkcje są sprzętowo niezależne. Dostępne są jako biblioteki DLL i OCX dla Windows 98 i Windows NT lub LIB dla DOS4GW 32-bitowy DOS.


Acrobat Reader Dla przeglądania ulotki pozyskaj Acrobat Reader
Opis techniczny oprogramowania MIL-Lite w języku angielskimMIL-LITE.PDF - ulotka w języku angielskim

 

Charakterystyka.

Matrox Imaging Library-Lite (MIL-Lite) to zbiór bibliotek wysokiego poziomu dla programistów z kompletnym zbiorem funkcji dla pozyskiwania, transferu i wyświetlania obrazów. Zawiera zestaw wszystkich potrzebnych funkcji kontrolnych bez dodatkowych opłat dystrybucyjnych dla tworzonej aplikacji. Funkcje zostały stworzone w taki sposób, aby były bardzo łatwe w uzytkowaniu. Aplikacje mogą być tworzone za pomocą języka "C" lub za pomocą interfejsu ActiveX (OCX).

Szybkie tworzenie aplikacji.
Logo ActiveMIL-LiteDla umożliwienia bardzo szybkiego tworzenia aplikacji MIL-Lite zostało wzbogacone o ActiveMIL-Lite - zestaw kontrolek OCX środowiska ActiveX. Umożliwiają one pozyskiwanie, przesyłanie i wyświetlanie obrazów. ActiveMIL-Lite w pełni integruje się ze środowiskiem programistycznym Microsoft Visual Basic lub Microsoft Visual C++.
ActiveMIL-Lite umożliwia w bardzo prosty i szybki sposób zintegrować aplikację przetwarzającą obrazy z profesjonalnie wyglądającym, przyjaznym interfejsem użytkownika środowiska Windows. Tworzenie aplikacji odbywa się poprzez łapanie i przenoszenie narzędzi, które są w prosty sposób konfigurowany poprzez technologię wskaż i kliknij. Wynikiem tego jest bardzo mała potrzeba pisania bezpośredniego kodu programowego aplikacji. Debuggowanie jest także uproszczone poprzez stałe sprawdzanie poprawności i raportowanie błędów z bardzo szczegółowym ich opisem. Dzięki ActiveMIL, twórcy OEM i integratorzy systemów oszczędzają czas - mogą się oni skupić na problemie przetwarzania obrazów bez konieczności czasochłonnego tworzenia interfejsu użytkownika.

Zabezpiecza twoje inwestycje w tworzeniu oprogramowania.
Matrox stworzył MIL-Lite specjalnie dla wiodących twórców, kładąc nacisk na zredukowanie kosztów tworzenia aplikacji i skrócenie czasu do wypuszczenia aplikacji na rynek zbytu. Matrox zapoczątkował także koncepcję zwartego oprogramowania, umożliwiającego łagodne przechodzenie do nowych platform sprzętowych. Inwestycje poczynione dzisiaj będą długo opłacać się w przyszłości.

Wspólny interfejs API dla sprzętu.
Niezależne sprzętowo MIL jest kompatybilne z kartami graficznymi VGA i z frame grabberami Matroxa (od prostego frame grabbera Matrox Meteor-II do zaawansowanego Matrox Genesis-LC. MIL współpracuje nie tylko z obecnie dostępnym sprzętem dla pozyskiwania i przetwarzania obrazów, ale także gwarantuje współpracę ze sprzętem, który dopiero powstanie w przyszłości. Tak więc aplikacje napisane dzisiaj za pomocą MIL mogą zostać użyte jutro na nowej platformie sprzętowej PC i z nowym sprzętem Matroxa.

Kod aplikacji przygotowany do ponownego użytku.
Raz utworzona aplikacja może być przenoszona z jadnego sprzętu na inny bez konieczności zmiany kodu lub wymagająca tylko niewielkich poprawek. Przeniesienie aplikacji z jednego frame grabbera na inny jest więc tak proste, jak zmiana jednej linijki kodu aplikacji.

Uproszczone zarządzanie systemem.
Dzięki MIL-Lite twórca aplikacji nie ma potrzeby dogłębnego poznania systemu dla którego tworzy aplikację. MIL-Lite zostało zaprojektowane dla zapewnienia pełnej zgodności z obsługiwanym sprzętem i dostarcza uproszczonego zarządzania tym sprzętem (np. rozpoznanie sprzętu, inicjalizacja, kopiowanie bufora itp.). Dla przykładu, jeżeli chcemy pozyskiwać obraz do pamięci operacyjnej, to MIL-Lite w dyskretny sposób alokuje bufor pamięci określonego typu (DMA).

Multiprzetwarzanie i wielowątkowość.
MIL-Lite obsługuje modele programowania z multiprzetwarzaniem i wielozadaniowe. W środowisku Windows 98/NT może być uruchamianych jednocześnie wiele aplikacji nie współdzielących danych lub też pojedyncze wielowątkowe aplikacje współdzielące dane MIL-Lite.
MIL-Lite dostarcza mechanizmu synchronizacji dla dostępu do współdzielonych danych i zapewnia, że wątki aplikacji używające te same dane nie wpływają na siebie. Ta możliwość połączona z Windows NT umożliwia tworzenie aplikacji, które rozdzielają przestrzeń roboczą pomiędzy poszczególne procesory w wieloprocesorowych systemach PC.

Wyświetlanie obrazu.
MIL dostarcza transparentnego zarządzania wyświetlaniem obrazu z automatycznym śledzeniem i uaktualnianiem okna z wyświetlanym żywym obrazem. MIL umożliwia także wyświetlanie nakładkowanej grafiki. Zapewniona jest praca dwumonitorowa (obraz z nakładką graficzną wyświetlany na jednym monitorze, a środowisko pracy na drugim) oraz wielogłowicowa (duży ekran wyświetlany na wielu monitorach - na kazdym pojedynczy fragment obrazu).

Zachowywanie i ładowanie.
MIL-Lite obsługuje zachowywanie i ładowanie obrazów z dysku komputera. Obsługiwane są standardy formatów TIFF, BMP i JPEG oraz format binarny bez nagłówka (RAW).

Elastyczne pozyskiwanie obrazów.
Wystarczy wybrać odpowiedni frame grabber firmy Matrox, aby w elastyczny sposób pozyskiwać wysokiej jakości obrazy. MIL-Lite obsługuje obrazy pozyskiwane z dowolnych źródeł kolorowego lub monochromatycznego sygnału wideo: kamer standardowych, wysokorozdzielczych, linijkowych i powolnie skanujących, magentowidów, a także źródeł zdefiniowanych przez użytkownika. Typ obsługiwanej kamery jest zależny od użytego frame grabbera lub procesora wideo.

Matrox Intellicam.
Logo Matrox IntellicamMIL-Lite zawiera oprogramowanie do konfiguracji kamery Matrox Intellicam. Jest to oprogramowanie pracujące w środowisku Windows, które umożliwia dopasowanie dowolnej kamery lub innego źródła sygnału wideo do pracy z dowolnym frame grabberem lub procesorem wideo firmy Matrox.

SPRZĘT DLA PRZETWARZANIA OBRAZÓW.
 
Matrox Meteor-II.
Logo Matrox Meteor-IIRodzina standardowych/ niestandardowych, kolorowych/ monochromatycznych frame grabberów dla magistrali PCI.
Matrox Pulsar.
Logo Matrox PulsarStandardowy/ niestandardowy monochromatyczny frame grabber PCI z zintegrowanym wyświetlaniem w poziomach szarości oraz z pseudokolorową nakładką.
Matrox Corona.
Logo Matrox CoronaStandardowy/ niestandardowy kolorowy/ monochromatyczny frame grabber PCI z zintegrowaną kartą graficzną TrueColor oraz z nakładką TrueColor.
Matrox Genesis-LC.
Logo Matrox Genesis-LCFrame grabber PCI integrujący bardzo elastyczne i wysokorozdzielcze pozyskiwanie, wysokorozdzielczą kartę graficzną TrueColor oraz pseudokolorową nakładkę.
Matrox Genesis.
Logo Matrox GenesisProcesor wideo PCI integrujący bardzo elastyczne, wysokorozdzielcze i bardzo szybkie pozyskiwanie, przetwarzanie w czasie rzeczywistym, wysokorozdzielczą kartę graficzną TrueColor oraz pseudokolorową nakładkę.

ZASTOSOWANIA.

 • Przetwarzanie obrazów
 • Analiza obiektów
 • Rozpoznawanie wzorców
 • Pomiary obrazów
 • OCR
 • Kalibracja
 • Rozpoznawanie kodów kreskowych i macierzowych
 • i wiele innych.
   

Dane techniczne oprogramowania MIL-Lite

MIL-Lite posiada budowę modularną zarówno dla kontrolowania systemu i płyty frame grabbera oraz dla pozyskiwania, przesyłania i wyświetlania obrazów.

Schemat blokowy architektury oprogramowania MIL-Lite

KONTROLA APLIKACJI.
Dostarcza funkcji kontrolnych takich jak sprawdzanie błędów, funkcje śledzące oraz domyślne alokacje dla uproszczenia programowania i debuggowania.

KONTROLA DANYCH.
Funkcje dla manipulacji buforami danych MIL (także obrazami).

 • Alokacja/dealokacja bufora obrazu.
 • Definiowanie obszaru zainteresowań (ROI).
 • Odczyt/zapis i bezpośredni dostęp do bufora danych.
 • Obsługuje bufory obrazów monochromatycznych i kolorowych.
 • Zachowuje obrazy na dysku w standardowych formatach, takich jak TIFF, BMP i JPEG oraz w formacie binarnym bez nagłówka (RAW).
KONTROLA WYŚWIETLANIA OBRAZU.
Zawiera takie funkcje jak wyświetlanie obrazu (w oknie domyślnym lub zdefiniowanym przez użytkownika), powiększanie, rozszerzanie, przewijanie, manipulowanie tablicą odwzorowań barw LUT oraz funkcje kontroli nakładkowanym tekstem.

KONTROLOWANIE DIGITIZERA.
Pełna obsługa digitizera (płyty frame grabbera lub procesora wideo).

 • Pozyskiwanie obrazu pojedyncze, ciągłe, asynchroniczne i z podwójnym buforowaniem.
 • Ustawiane wzmocnienie i ofset.
 • Wejściowa tablica LUT.
 • Wybór kanału wejściowego.
 • Subpróbkowanie.
 • Kontrola wyzwalania i naświetlania.
 • Bity użytkownika dla wejścia/wyjścia.
GRAFIKA.
Zawiera zbiór podstawowych narzędzi dla tworzenia rysunków i przypisów tekstowych.
 • Rysuje linie, prostokąty, łuki, koła, elipsy i punkty w wybranym kolorze.
 • Pisze teksty wybraną czcionką w wybranym rozmiarze i kolorze.
   

Wymagania sprzętowe.

Dla użycia oprogramowania MIL-Lite niezbędny jest następujący sprzęt:
 • Komputer kompatybilny z IBM PC AT z procesorem 486 lub lepszym.
 • Co najmniej 8 MB pamięci operacyjnej RAM (zalecane 16 MB i więcej gdy wymagane jednoczesne przetwarzanie większej liczby obrazów).
 • Minimum 25 MB wolnego miejsca na twardym dysku komputera (przestrzeń dla MIL-Lite).
 • Karta graficzna z możliwością wyświetlania 8-, 15-, 16- lub 24-bitowego kompatybilna z Windows, MGA lub VGA.
 • Urządzenie wskazujące kompatybilne z Windows (mysz, pióro bezprzewodowe itp.).
 • System operacyjny Windows 98 lub Windows NT 3.5/4.0 lub DOS4GW 32-bit DOS.
 • Frame grabber lub procesor wideo Matrox. Obsługiwane frame-grabbery i procesory wideo firmy Data Translation: Meteor, Meteor-II, Pulsar, Corona, Genesis-LC, Genesis.
 • Microsoft Visual C++, Microsoft Visual Basic lub Watcom C++.
Windows jest znakiem handlowym Microsoft Corp, OS/2 jest znakiem handlowym IBM. Wszystkie inne znaki firmowe i nazwy produktów są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich firm. Specyfikacje przedstawione w tym dokumencie mogą bez uprzedzenia ulec zmianie. Emblemat Energy Star nie oznacza wyróżnienia przez EPA żadnej konkretnej firmy ani produktu.Wszystkie pytania i komentarze do tej strony prosimy kierować do criadmin@crijolanta.com.pl
Copyright (C) CRI JOLANTA. Ostatnia modyfikacja: 15.06.1999.