CRI JOLANTA - strona główna Produkty
O firmie CRI JOLANTA
Nowości
Informacje
Produkty
Katalog produktów
Instrukcje obsługi
Informacje techniczne
Informacje prasowe
Testy produktów
Usługi
Cenniki
Promocje
Serwis techniczny
Kontakt
Linki

Napisz do nas!

. .     

KATALOG MATROX IMAGING GROUP

Matrox Imaging Group

Oprogramowanie Matrox Intellicam

Oprogramowanie Matrox Intellicam

Logo Matrox IntellicamŁatwe w użytku i zaawansowane, 32-bitowe oprogramowanie użytkowe umożliwiające szybkie skonfigurowanie kamery oraz interakcyjny dostęp do posiadanego digitizera (frame-grabbera lub procesora wideo).

 Charakterystyka   Opis techniczny   Wymagania sprzętowe

Matrox Intellicam to oprogramowanie bazujące na Windows 98/NT, które umożliwia połączenie dowolnego frame grabbera lub procesora wideo firmy Matrox z dowolnym standardowym lub niestandardowym urządzeniem wideo. Oprogramowanie dostarcza techniki wskaż i kliknij dla konfigurowania pozyskiwania obrazów. Daje także dostęp do wszystkich funkcji MIL poprzez interpreter MIL.


Acrobat Reader Dla przeglądania ulotki pozyskaj Acrobat Reader
Opis techniczny oprogramowania Matrox Intellicam w języku angielskimINTELLICAM.PDF - ulotka w języku angielskim

 

Charakterystyka.

Matrox upraszcza podłączenie wielu urządzeń wideo do digitizerów poprzez gotowe definicje interfejsów pomiędzy różnego typu kamerami obszarowymi, linijkowymi i ze skanowaniem TDI a frame grabberami i procesorami wideo firmy Matrox: Matrox Meteor-II, Matrox Pulsar, Matrox Corona, Matrox Genesis-LC i Matrox Genesis.
Interfejs połączeniowy dla kamery składa się ze zbioru definiującego interfejs dla digitizera (DCF), notatki aplikacyjnej oraz ewentualnego opcjonalnego kabla połączeniowego. Zbiór DCF zawiera wszystkie niezbędne informacje dla konfiguracji sprzętu. Notatka aplikacyjna opisuje tryby pracy oraz informacje dotyczące okablowania. Dla szybkiej instalacji sprzętu Matrox dostarcza gotowe zestawy kabli połączeniowych.
Matrox Intellicam to oprogramowanie dla środowiska Windows, które umożliwia poprawianie istniejących zbiorów konfiguracyjnych DCF lub też tworzenie własnych nowych zbiorów konfiguracyjnych DCF definiujących interfejs dla nowych urządzeń.

Matrox Intellicam.
Matrox Intellicam to oprogramowanie bazujące na Windows 98/NT, które umożliwia połączenie dowolnego frame grabbera lub procesora wideo firmy Matrox z dowolnym standardowym lub niestandardowym urządzeniem wideo. Oprogramowanie dostarcza techniki wskaż i kliknij dla konfigurowania pozyskiwania obrazów. Daje także dostęp do wszystkich funkcji MIL poprzez interpreter MIL.
Dla precyzyjnego dostrojenia pozyskiwania obrazów, Matrox Intellicam umożliwia użytkownikowi eksperymentowanie z różnymi ustawieniami pracy digitizera. Dla przykładu użytkownik może skalować okno z żywym obrazem wideo, ustawiać poziom i odniesienia dla przetworników A/D lub też modyfikować ustawienia naświetlania. Oczywiście wszystko bez konieczności pisania specjalnego programu. Efekt zmiany ustawień jest widoczny natychmiast bez konieczności kompilacji i uruchamiania programu.

PODSUMOWANIE.

 • Interaktywna aplikacja dla podłączania frame grabberów i procesorów wideo firmy Matrox do różnych urządzeń wideo.
 • Wystarczy tylko pojedyncze kliknięcie myszką dla pozyskania obrazu.
 • Dostęp do funkcji kontrolnych digitizera.
 • Precyzyjne dostrajanie pozyskiwania obrazów.
 • Aplikacja sprzętowo niezależna dla rodziny frame grabberów i procesorów wideo firmy Matrox.
OBSŁUGIWANY SPRZĘT DLA PRZETWARZANIA OBRAZÓW.
 
Matrox Meteor-II.
Logo Matrox Meteor-IIRodzina standardowych/ niestandardowych, kolorowych/ monochromatycznych frame grabberów dla magistrali PCI.
Matrox Pulsar.
Logo Matrox PulsarStandardowy/ niestandardowy monochromatyczny frame grabber PCI z zintegrowanym wyświetlaniem w poziomach szarości oraz z pseudokolorową nakładką.
Matrox Corona.
Logo Matrox CoronaStandardowy/ niestandardowy kolorowy/ monochromatyczny frame grabber PCI z zintegrowaną kartą graficzną TrueColor oraz z nakładką TrueColor.
Matrox Genesis-LC.
Logo Matrox Genesis-LCFrame grabber PCI integrujący bardzo elastyczne i wysokorozdzielcze pozyskiwanie, wysokorozdzielczą kartę graficzną TrueColor oraz pseudokolorową nakładkę.
Matrox Genesis.
Logo Matrox GenesisProcesor wideo PCI integrujący bardzo elastyczne, wysokorozdzielcze i bardzo szybkie pozyskiwanie, przetwarzanie w czasie rzeczywistym, wysokorozdzielczą kartę graficzną TrueColor oraz pseudokolorową nakładkę.

   

Dane techniczne oprogramowania Matrox Intellicam

WYŚWIETLANIE PARAMETRÓW PODCZAS POZYSKIWANIA OBRAZÓW.
Matrox Intellicam obsługuje jednoczesne pozyskiwanie pojedynczych lub ciągłych obrazów wideo oraz wyświetlanie parametrów DCF. Dzięki temu w bardzo łatwy sposób można precyzyjnie dostrajać parametry DCF dla interfejsu do podłączanego urządzenia wideo.

NATYCHMIASTOWA KONTROLA POPRAWNOŚCI.
Matrox Intellicam zostało zaprojektowane w taki sposób, aby podczas tworzenia zbiorów DCF identyfikować i sygnalizować powstające problemy oraz aby prowadzić użytkowników poprzez korektę powstałych błedów. Pasek statusu w oknie dokumentu DCF wyświetla trzy "lampki" na wzór sygnalizacji ulicznej. Jeżeli zbiór DCF jest skonfigurowany prawidłowo, to świeci się lampka zielona. Jeżeli występuje błąd, który może być skorygowany na aktualnej zakładce z parametrami, to świeci się lampka pomarańczowa. Jeżeli błąd należy skorygować na innej zakładce z parametrami, to świeci się lampka czerwona.

Sygnalizacja stanu za pomocą lampek kontrolnych

STEROWANIE LICZNIKAMI CZASU.
Pod zakładką Parametrów Naświetlania znajdują się dodatkowe zakładki z parametrami opisującymi wszystkie liczniki czasu. Każdy z liczników jest opisany sposobem wyzwalania, czasem trwania sygnałów oraz zegarem odniesienia.

Parametry naświetlania

PARAMETRY DCF.
Wszystkie zmiany parametrów DCF mają natychmiastowy wpływ na pozyskiwanie obrazów. Dostęp do wszystkich parametrów odbywa się przez poprzez okno dialogowe z zestawem zakładek grupujących parametry.

Zakładki parametrów DCF

Overview: Identyfikuje system, dla którego jest tworzony zbiór DCF. Przedstawia listę parametrów ogólnych i datę utworzenia.
Camera: Dla dodania informacji o kamerze lub komentarza (np. nazwę kamery, typ kamery, producenta itp.).
Video Signal: Dla wprowadzenia informacji o typie sygnału wideo generowanego przez urządzenie wideo (np. analogowy/cyfrowy, kanał wejściowy, szerokość magistrali).
Video Timing: Dla wprowadzenia informacji o taktowaniu sygnału wideo urządzenia wideo (z przeplotem/bez przeplotu, synchronizacja, zbocze opadające/narastające, taktowanie linii i ramki).
Pixel Clock: Dla wprowadzenia informacji o źródle i częstotliwości zegara piksela.
Exposure Signal: Dla wprowadzenia informacji o licznikach czasowych używanych np. do wyzwalania kamery.
Grab Mode: Dla wyboru charakterystyk pozyskiwania i wyzwalania.
Sync. Signal: Określa urządzenie generujące sygnał synchronizacji (źródło, format).
Digital Synchro.: Zakładka używana w powiązaniu z zakładką Sync. Signal. Określa informacje o sygnale synchronizującym, który jest generowany lub dostarczany do digitizera z zewnątrz w postaci cyfrowej.
Bits: Określa stan zewnętrznych wejść/wyjść na porcie cyfrowym płyty digitizera lub na płycie modułu RS-422 (określa czy bity mają stan ON, czy OFF).

PRZEGLĄD.
Czas naświetlania i szerokość sygnału licznika czasu mogą być łatwo ustawiane. Jest to wspomagane poprzez bardzo przejrzyste wizualne przedstawienie postaci sygnału.

Podgląd wizualny postaci sygnału licznika czasu

IKONY ZDEFINIOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
Matrox Intellicam posiada trzy definiowane przez użytkownika ikony służące do uruchamiania interpretera poleceń MIL. Te trzy ikony mogą być przyporządkowane do pojedynczej poleceń MIL lub do serii poleceń MIL (skryptu).

Interpreter poleceń MIL

PRZEGLĄD POZYSKIWANYCH OBRAZÓW W POSTACI WARTOŚCI PIKSELI.
Ta cecha pozwala przegladać pozyskane obrazy statyczne w postaci dziesiętnych lub heksadecymalnych wartości pikseli. Poprzez podgląd obrazu jako wartości intensywności łatwiejsze jest precyzyjne dostrajanie parametrów pozyskiwania obrazu, szczególnie gdy potrzeba dostroić zbocze narastające lub opadające. Szybkie przełączanie pomiędzy tym podglądem a rzeczywistym podglądem obrazu pozwala na identyfikację odpowiednich pikseli obrazu.

Podgląd obrazu w postaci intensywności pikseli
   

Wymagania sprzętowe.

Dla użycia oprogramowania Matrox Intellicam niezbędny jest następujący sprzęt:
 • Komputer kompatybilny z IBM PC AT z procesorem Pentium lub lepszym.
 • Co najmniej 12 MB pamięci operacyjnej RAM (zalecane 16 MB dla pracy w środowisku Windows NT).
 • Minimum 10 MB wolnego miejsca na twardym dysku komputera.
 • Karta graficzna z możliwością wyświetlania 8-, 15-, 16- lub 24-bitowego kompatybilna z Windows, MGA lub VGA.
 • Urządzenie wskazujące kompatybilne z Windows (mysz, pióro bezprzewodowe itp.).
 • System operacyjny Windows 98 lub Windows NT 3.5/4.0 lub DOS4GW 32-bit DOS.
 • Frame grabber lub procesor wideo Matrox. Obsługiwane frame grabbery i procesory wideo firmy Data Translation: Meteor, Meteor-II, Pulsar, Corona, Genesis-LC, Genesis.
Windows jest znakiem handlowym Microsoft Corp, OS/2 jest znakiem handlowym IBM. Wszystkie inne znaki firmowe i nazwy produktów są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich firm. Specyfikacje przedstawione w tym dokumencie mogą bez uprzedzenia ulec zmianie. Emblemat Energy Star nie oznacza wyróżnienia przez EPA żadnej konkretnej firmy ani produktu.Wszystkie pytania i komentarze do tej strony prosimy kierować do criadmin@crijolanta.com.pl
Copyright (C) CRI JOLANTA. Ostatnia modyfikacja: 15.06.1999.