CRI JOLANTA - strona główna Produkty
O firmie CRI JOLANTA
Nowości
Informacje
Produkty
Katalog produktów
Instrukcje obsługi
Informacje techniczne
Informacje prasowe
Testy produktów
Usługi
Cenniki
Promocje
Serwis techniczny
Kontakt
Linki

Napisz do nas!

. .     

KATALOG MATROX IMAGING GROUP

Matrox Imaging Group

Oprogramowanie MIL - Matrox Imaging Library

Oprogramowanie MIL - Matrox Imaging Library 6.0

Logo MIL - Matrox Imaging LibraryNajnowszy zestaw zaawansowanych i profesjonalnych bibliotek procedur i funkcji dla szybkiego tworzenia aplikacji w dziedzinie widzenia maszynowego, obrazowania medycznego oraz analizy, przetwarzania rozpoznawania i pomiarów obrazów.

 Charakterystyka   Opis techniczny   Wymagania sprzętowe

Matrox Imaging Library to zbiór procedur i funkcji dla programistów dla pozyskiwania, wyświetlania, przesyłania, przetwarzania i analizy obrazów. W pełni wykorzystuje technologię MMX Intela oraz procesory wideo Matroxa. Procedury i funkcje są sprzętowo niezależne. Dostępne są jako biblioteki DLL i OCX dla Windows 98 i Windows NT lub LIB dla DOS4GW 32-bitowy DOS.


Acrobat Reader Dla przeglądania ulotki pozyskaj Acrobat Reader
Opis techniczny oprogramowania MIL 6.0 w języku angielskimMIL6.PDF - ulotka w języku angielskim

 

Charakterystyka.

Matrox Imaging Library (MIL) to zbiór bibliotek wysokiego poziomu dla programistów z bogatym zbiorem zoptymalizowanych funkcji dla przetwarzania obrazów (operacje punktowe, statystyki, filtrowanie, morfologia i transformacje geometryczne), rozpoznawania wzorców, analizy obiektów, mierzenia, OCR, pozyskiwania, kontroli przesyłania danych, grafiki i wyświetlania.
W stosunku do poprzedniej wersji MIL 6 zawiera szereg rozszerzeń i nowości w możliwościach przetwarzania obrazu (np. konwersja do współrzędnych kołowych, wykrzywianie, FFT, JPEG oraz "działy wodne"). Rozpoznawanie wzorca może być realizowane z dokładnością do 1/40 piksela dla przesunięcia i do 1/10 stopnia dla obrotu, a szybkość poszukiwania została przyspieszona 20 krotnie. Nowe narzędzia zawarte w tej wersji obejmują: kalibrację obrazów, odczyt kodów macierzowych i kodów kreskowych i autoogniskowanie kamery. MIL 6 umożliwia także twórcom wybór środowiska programistycznego. Aplikacje mogą być tworzone za pomocą języka "C" lub za pomocą interfejsu ActiveX (OCX).

Szybkie tworzenie aplikacji.
Logo ActiveMILDla umożliwienia bardzo szybkiego tworzenia aplikacji MIL zostało wzbogacone o ActiveMIL - zestaw kontrolek OCX środowiska ActiveX. Umożliwiają one pozyskiwanie, przesyłanie, wyświetlanie, przetwarzanie i analizę obrazów. ActiveMIL w pełni integruje się ze środowiskiem programistycznym Microsoft Visual Basic lub Microsoft Visual C++.
ActiveMIL umożliwia w bardzo prosty i szybki sposób zintegrować aplikację przetwarzającą obrazy z profesjonalnie wyglądającym, przyjaznym interfejsem użytkownika środowiska Windows. Tworzenie aplikacji odbywa się poprzez łapanie i przenoszenie narzędzi, które są w prosty sposób konfigurowany poprzez technologię wskaż i kliknij. Wynikiem tego jest bardzo mała potrzeba pisania bezpośredniego kodu programowego aplikacji. Debuggowanie jest także uproszczone poprzez stałe sprawdzanie poprawności i raportowanie błędów z bardzo szczegółowym ich opisem. Dzięki ActiveMIL, twórcy OEM i integratorzy systemów oszczędzają czas - mogą się oni skupić na problemie przetwarzania obrazów bez konieczności czasochłonnego tworzenia interfejsu użytkownika.

Zabezpiecza twoje inwestycje w tworzeniu oprogramowania.
Matrox stworzył MIL specjalnie dla wiodących twórców, kładąc nacisk na zredukowanie kosztów tworzenia aplikacji i skrócenie czasu do wypuszczenia aplikacji na rynek zbytu. Matrox zapoczątkował także koncepcję zwartego oprogramowania, umożliwiającego łagodne przechodzenie do nowych platform sprzętowych. Inwestycje poczynione dzisiaj będą długo opłacać się w przyszłości.

Wspólny interfejs API dla sprzętu.
Niezależne sprzętowo MIL jest kompatybilne z kartami graficznymi VGA i z frame grabberami i procesorami wideo Matroxa. MIL współpracuje nie tylko z obecnie dostępnym sprzętem dla pozyskiwania i przetwarzania obrazów, ale także gwarantuje współpracę ze sprzętem, który dopiero powstanie w przyszłości. Tak więc aplikacje napisane dzisiaj za pomocą MIL mogą zostać użyte jutro na nowej platformie sprzętowej PC i z nowym sprzętem Matroxa.

Kod aplikacji przygotowany do ponownego użytku.
Raz utworzona aplikacja może być przenoszona z jadnego sprzętu na inny bez konieczności zmiany kodu lub wymagająca tylko niewielkich poprawek. Przeniesienie aplikacji z jednego frame grabbera na inny jest więc tak proste, jak zmiana jednej linijki kodu aplikacji.

Optymalne wykorzystanie zasobów sprzętowych.
Polecenia MIL zostały zoptymalizowane dla wykorzystania technologii MMX Intela. Dzięki temu w pełni można wykorzystać wydajność nowych procesorów takich jak Intel Pentium II lub Intel Pentium III. Dla aplikacji uruchamianych na procesorze wideo Matrox Genesis polecenia MIL w pełni wykorzystują moc przetwarzania procesorów TMS320C80 DSP firmy Texas Instruments oraz Neighborhood Operations Accelerator ASIC (NOA) firmy Matrox.

Transparentne zarządzanie sprzętem.
MIL automatycznie wykonuje operacje na sprzęcie aktualnie dostępnym w systemie: za pomocą jednostki centralnej komputera lub za pomocą procesora wideo (gdy obecny w systemie).

Dokładność subpiksela.
Spełnione są wymagania dokładności dla przemysłowego przetwarzania obrazów. Dla spełnienia tych wymagań, analiza obiektów, rozpoznawanie wzorców oraz operacje pomiarowe są wykonywane z dokładnością subpiksela.

Multiprzetwarzanie i wielowątkowość.
MIL obsługuje modele programowania z multiprzetwarzaniem i wielowątkowe. W środowisku Windows 98/NT może być uruchamianych jednocześnie wiele aplikacji nie współdzielących danych lub też pojedyncze wielowątkowe aplikacje współdzielące dane MIL.
MIL dostarcza mechanizmu synchronizacji dla dostępu do współdzielonych danych i zapewnia, że wątki aplikacji używające te same dane nie wpływają na siebie. Ta możliwość połączona z Windows NT umożliwia tworzenie aplikacji, które rozdzielają przestrzeń roboczą pomiędzy poszczególne procesory w wieloprocesorowych systemach PC lub wielowęzłowych systemach z Matrox Genesis.

Zachowywanie i ładowanie.
MIL obsługuje zachowywanie i ładowanie obrazów z dysku komputera. Obsługiwane są standardy formatów TIFF, BMP i JPEG oraz format binarny bez nagłówka (RAW).

Wyświetlanie obrazu.
MIL dostarcza transparentnego zarządzania wyświetlaniem obrazu z automatycznym śledzeniem i uaktualnianiem okna z wyświetlanym żywym obrazem. MIL umożliwia także wyświetlanie nkładkowanej grafiki.

Typy danych.
MIL obsługuje dane graficzne binarne (1-bitowe), 8-, 16- i 32-bitowe (stałoprzecinkowe ze znakiem lub bez znaku) oraz 32-bitowe zmiennoprzecinkowe. Zawiera także zestaw poleceń dla konwersji pomiędzy tymi formatami.

Elastyczne pozyskiwanie obrazów.
Wystarczy wybrać odpowiedni frame grabber lub procesor wideo firmy Matrox, aby w elastyczny sposób pozyskiwać wysokiej jakości obrazy. MIL przetwarza obrazy pozyskiwane z dowolnych źródeł kolorowego lub monochromatycznego sygnału wideo: kamer standardowych, wysokorozdzielczych, linijkowych i powolnie skanujących, magentowidów, a także źródeł zdefiniowanych przez użytkownika. Typ obsługiwanej kamery jest zależny od użytego frame grabbera lub procesora wideo.

Matrox Intellicam.
Logo Matrox IntellicamMIL zawiera oprogramowanie do konfiguracji kamery Matrox Intellicam. Jest to oprogramowanie pracujące w środowisku Windows, które umożliwia dopasowanie dowolnej kamery lub innego źródła sygnału wideo do pracy z dowolnym frame grabberem lub procesorem wideo firmy Matrox.

SPRZĘT DLA PRZETWARZANIA OBRAZÓW.
 
Matrox Meteor-II.
Logo Matrox Meteor-IIRodzina standardowych/ niestandardowych, kolorowych/ monochromatycznych frame grabberów dla magistrali PCI.
Matrox Pulsar.
Logo Matrox PulsarStandardowy/ niestandardowy monochromatyczny frame grabber PCI z zintegrowanym wyświetlaniem w poziomach szarości oraz z pseudokolorową nakładką.
Matrox Corona.
Logo Matrox CoronaStandardowy/ niestandardowy kolorowy/ monochromatyczny frame grabber PCI z zintegrowaną kartą graficzną TrueColor oraz z nakładką TrueColor.
Matrox Genesis-LC.
Logo Matrox Genesis-LCFrame grabber PCI integrujący bardzo elastyczne i wysokorozdzielcze pozyskiwanie, wysokorozdzielczą kartę graficzną TrueColor oraz pseudokolorową nakładkę.
Matrox Genesis.
Logo Matrox GenesisProcesor wideo PCI integrujący bardzo elastyczne, wysokorozdzielcze i bardzo szybkie pozyskiwanie, przetwarzanie w czasie rzeczywistym, wysokorozdzielczą kartę graficzną TrueColor oraz pseudokolorową nakładkę.

ZASTOSOWANIA.

 • Przetwarzanie obrazów
 • Analiza obiektów
 • Rozpoznawanie wzorców
 • Pomiary obrazów
 • OCR
 • Kalibracja
 • Rozpoznawanie kodów kreskowych i macierzowych
 • i wiele innych.
   

Dane techniczne oprogramowania MIL 6.0

PEŁNY ZAKRES FUNKCJI DLA WIZJI MASZYNOWEJ, OBRAZOWANIA MEDYCZNEGO I ANALIZY OBRAZÓW.
MIL posiada budowę modularną zarówno dla kontrolowania systemu i płyty frame grabbera lub procesora wideo oraz dla przetwarzania i analizy obrazów.

Schemat blokowy architektury oprogramowania MIL

PRZETWARZANIE OBRAZÓW.
Rozszerzony zbiór prymitywów dla przetwarzania obrazów obejmuje: operacje punktowe, statystyczne, filtrowanie, transformacje geometryczne, morfologię, FFT oraz segmentację. Zawiera także kompresję i dekompresję obrazów (JPEG Codec).

Operacje punktowe:

 • Ręczne lub automatyczne progowanie (binaryzacja lub obcinanie)
 • Operacje arytmetyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie całkowitoliczbowe, dzielenie rzeczywiste, negacja, wartość absolutna, kopiowanie obrazu (warunkowe, zgodnie z maską, itp.), czyszczenie bufora zadaną wartością całkowitą, wypełnianie określoną wartością.
 • Operacje logiczne: NOT, AND, NAND, OR, XOR, NOR lub XNOR (dwa obrazy lub obraz i stała wartość).
 • Operacje porównawcze: minimum, maksimum.
 • Przesunięcie.
 • Mapowanie barw za pomocą tablicy LUT.
 • Uśrednianie ramek obrazu.
Operacje statystyczne:
 • Histogram intensywności.
 • Minimalna, maksymalna wartość piksela.
 • Lokalizowanie określonych wartości piksela.
 • Obliczanie różnicy pomiędzy dwoma buforami obrazów.
 • Projekcja 2D do 1D.
 • Wyrównywanie histogramu.
Filtrowanie:
 • Usuwanie zakłóceń i wygładzanie obrazu: filtr dolnoprzepustowy Gaussa i filtr medianowy.
 • Filtry poprawiające krawędzie: wyostrzający i wyostrzający z poprawianiem kontrastu.
 • Filtry konturujące: pionowy, poziomy, Laplace'a i gradientowy.
 • Obsługa filtrów definiowanych przez użytkownika z jądrem dowolnego rozmiaru.
Operacje morfologiczne:
 • Erozja, dylatacja, otwieranie, zamykanie, szkieletowanie, pogrubianie, trafianie i chybianie, dystans, etykietowanie, rozpoznawanie wzorca binarnego, strefa wpływu.
 • Operatory morfologiczne definiowane przez użytkownika - dowolnego kształu i wielkości.
Transformacje geometryczne:
 • Zmiana wymiarów obrazu: metodą najbliższego sąsiedztwa lub poprzez interpolację.
 • Obracanie obrazu: metodą najbliższego sąsiedztwa lub poprzez interpolację.
 • Przesunięcie z dokładnością subpiksela.
 • Konwersja współrzędnych biegunowych do kartezjanskich i odwrotnie.
 • Deformowanie przy użyciu wielomianu 1 rzędu lub za pomocą tablicy odwzorowań barw LUT.
FFT:
Transformuje obrazy z domeny przestrzennej do częstotliwościowej i odwrotnie dla analizy częstotliwościowej obrazu.
 • Dostarcza wyników w postaci części rzeczywistej i urojonej lub też w postaci widma mocy (skalowanego do wielkości obrazu) i fazy.
JPEG Codec:
Wykonuje kompresję i dekompresję podstawową (ze stratami) i bez strat na obrazach monochromatycznych i kolorowych (RGB).
 • Kompresja kolorowych obrazów z planarnego RGB do planarnego RGB/YUV lub z e spakowanego RGB do spakowanego YUV.
 • Podstawowa kompresja (ze stratami) dla 8-bitowego piksela lub warstwy barwnej.
 • Kompresja bez strat dla 8- i 16-bitowego piksela lub warstwy barwnej.
 • Obsługuje MJPEG (sekwencje obrazów JPEG).
Segmentacja:
Dla skomplikowanych segmentacji obiektów dostarczany jest operator morfologiczny "działów wodnych" dla poziomów szarości. Funkcja używana w poziązaniu z innymi funkcjami MIL dla etykietowania i/lub dla obiektów połączonych segmentowo.
 • regularne i bezpośrednie "działy wodne" (dla separacji cząsteczek).
 • regularne "działy wodne" dla oddzielenia obiektów od tła.
POMIARY.
Określa lub automatycznie lokalizuje znaczniki punktów odniesienia. Automatycznie znajduje wiele znaczników punktów odniesienia przy jednokrotnym wywołaniu funkcji. Wykonuje dokładne pomiary między znacznikami.
 • określa punkty, krawędzie, paski.
 • automatycznie lokalizuje krawędzie i paski.
 • oblicza:

 • - odległość, kąt, linię do punktu (równanie prostej),
  - pozycję krawędzi, wariancję pozycji, orientację, grubość, kąt, szerokość, wariancję szerokości, kontrast, średnią odległość, średnią szerokość,
  - pozycję paska, wariancję pozycji, orientację, kąt, szerokość, wariancję szerokości, kontrast, liczbę wewnętrznych krawędzi, średnią odległość, średnią szerokość.
 • dostosowywany współczynnik zniekształcenia (aspect ratio).
ANALIZA OBIEKTÓW.
Analizuje połączone komponenty na obrazie (obiekty). Umożliwia zliczanie, etykietowanie i mierzenie cech obiektów. Mierzy ponad 50 róznych cech obiektów binarnych i z poziomami szarości. Wybiera i porządkuje obiekty na podstawie ich cech. Podaje liczbę obiektów spełniających określone kryteria. Obsługiwane jest także rekonstruowanie i rysowanie obiektów.

Obliczane cechy:

 • indywidualna etykieta.
 • powierzchnia
 • obwód: normalny, wypukły
 • rozmiar: długość, szerokość, wydłużenie, średnica fereta (minimalna, maksymalna, średnia, pod specyficznym kątem)
 • kształt: kompaktowość, kołowość, liczba otworów w obiekcie, liczba Euler'a, momenty centralny i zwykły dowolnego rzędu
 • położenie: X,Y, środek cięzkości, współrzędne ograniczającego prostokąta, punkty styku
 • pomiary poziomów szarości: środek ciężkości, suma wszystkich pikseli, minimum, maksimum, średnia, odchylenie standardowe, suma kwadratów
 • zliczanie: wyłączanie lub usuwanie obiektów nie spełniających określonych kryteriów, odrzuca wybrane obiekty, analiza indywidualna lub wszystkich obiektów na obrazie, wyświetla numery i etykiety obiektów spełniających określone kryteria
 • przebiegi poziome: całkowita liczba pikseli, długość i lokalizacja
 • łańcuch pikseli lub współrzędne pikseli wzdłuż brzegu obiektu i/lub otworów wewnętrznych
 • rysowanie wybranych obiektów
 • rekonstruowanie obiektów
ROZPOZNAWANIE WZORCÓW.
Używa znormalizowanej korelacji dla poziomów szarości dla rozwiązywania problemów położenia, pomiarów i inspekcji. Powyższy algorytm obsługuje obrazy uszkodzone, zaszumione oraz nieostre i używa inteligentnej strategii poszukującej dla zwiększenia jego szybkości działania.
 • można zdefiniować model (automatycznie lub ręcznie): poprzez określenie parametrów modelu i powiązań
 • dostrajanie modelu przez importowanie maski lub ręczne generowanie
 • ustawianie maski modelu "pikseli nie branych pod uwagę"
 • poszukuje i lokalizuje na zadanym obrazie zdefiniowany model przesunięty lub obrócony o losowy kąt (w pełnym zakresie 360 stopni).
 • szybkość poszukiwań obróconego wzorca 20-krotnie zwiększona.
 • wstępne przetwarzanie modelu dla zoptymalizowania szybkości poszukiwań
 • modyfikowanie domyślnych parametrów poszukiwań: środek modelu, obszar poszukiwań, dokładność pozycyjna, liczba rozpoznań, poziom akceptacji, prędkość
 • wyniki poszukiwań: pozycja modelu (z dokładnością subpiksela), liczba rozpoznań modelu, punkty wynikowe rozpoznania wzorca
 • dokładność przesunięcia do 1/40 piksela, dokładność obrotu do 1/10"
 • znajduje orientację całego obrazu lub modelu na prostym tle.
MODUŁ KODÓW PASKOWYCH I MACIERZOWYCH.
Odczytuje i zapisuje najpopularniejsze kody paskowe i macierzowe. W prosty sposób obsługuje obrócone, przeskalowane i uszkodzone kody. Obsługuje standardy UCP/EAN, Code39, Code128, Interleaved 2 of 5, DataMatrix.

NARZĘDZIE AUTO-FOCUS KAMERY.
Umożliwia integrację z systemem automatycznego ustawiania ostrości kamery. Używane w powiązaniu z funkcją zwrotną użytkownika dla sterowania obiektywem wyposażonym w napędzany pierścień ogniskujący lub dla sterowania mechanizmem pozycjonowania kamery. Punkt optymalnej ostrości określany jest różnymi strategiami.

MODUŁ KALIBRACJI.
Kompensuje obrazy, pozycje i/lub pomiary dla nieidealnych reprezentacji przestrzennych pola widzenia kamery. Kompensacja odbywa się metodą interpolacji.

 • Kompensuje zniekształcenia obiektywów (np. zniekształcenie poduszkowe i beczkowe), zniekształcenia współczynnika wyglądu (inna skala w pionie i poziomie), zniekształcenia obrotu i perspektywy.
 • Konwertuje dane ze współrzędnych pikselowych do rzeczywistych współrzędnych otoczenia  i odwrotnie (np. zamienia piksele na milimetry itp.).
 • Kalibracja odbywa się za pomocą obrazu z siatką wzorcową lub za pomocą listy punktów.
 • Obsługuje współrzędne kartezjanskie zdefiniowane przez użytkownika względem obiektów na obrazie lub pozycji.
OCR.
Odczytuje i weryfikuje mechanicznie generowane znaki posiadające jednorodne wymiary i odstępy (np. numery seryjne płytek półprzewodników). Funkcja ta jest także zoptymalizowana dla odczytu częściowo zdegradowanych czcionek SEMI oraz dla wyuczonych czcionek użytkownika.
 • Tworzy nowe czcionki.
 • Zachowuje i ładuje istniejące czcionki.
 • Kalibruje czcionkę dla zgodności z obrazem wzorcowym.
 • Określa sprawdzanie sumy kontrolnej użytkownika.
 • Kopiuje znaki czcionek z/do obrazu docelowego.
 • Odczytuje nieznane łańcuchy znaków.
 • Weryfikuje znane łańcuchy znaków.
 • Odczytuje wyniki (wartości łańcuchów, pozycje i wynik odczytu).
 • Określa odpowiednie znaki dla każdej pozycji.
KONTROLA APLIKACJI.
Dostarcza funkcji kontrolnych takich jak sprawdzanie błędów, funkcje śledzące oraz domyślne alokacje dla uproszczenia programowania i debuggowania.

KONTROLA DANYCH.
Funkcje dla manipulacji buforami danych MIL (także obrazami).

 • Alokacja/dealokacja bufora obrazu.
 • Definiowanie obszaru zainteresowań (ROI).
 • Odczyt/zapis i bezpośredni dostęp do bufora danych.
 • Obsługuje bufory obrazów monochromatycznych i kolorowych.
 • Zachowuje obrazy na dysku w standardowych formatach, takich jak TIFF, BMP i JPEG oraz w formacie binarnym bez nagłówka (RAW).
KONTROLA WYŚWIETLANIA OBRAZU.
Zawiera takie funkcje jak wyświetlanie obrazu (w oknie domyślnym lub zdefiniowanym przez użytkownika), powiększanie, rozszerzanie, przewijanie, manipulowanie tablicą odwzorowań barw LUT oraz funkcje kontroli nakładkowanym tekstem.

KONTROLOWANIE DIGITIZERA.
Pełna obsługa digitizera (płyty frame grabbera lub procesora wideo).

 • Pozyskiwanie obrazu pojedyncze, ciągłe, asynchroniczne i z podwójnym buforowaniem.
 • Ustawiane wzmocnienie i ofset.
 • Wejściowa tablica LUT.
 • Wybór kanału wejściowego.
 • Subpróbkowanie.
 • Kontrola wyzwalania i naświetlania.
 • Bity użytkownika dla wejścia/wyjścia.
GRAFIKA.
Zawiera zbiór podstawowych narzędzi dla tworzenia rysunków i przypisów tekstowych.
 • Rysuje linie, prostokąty, łuki, koła, elipsy i punkty w wybranym kolorze.
 • Pisze teksty wybraną czcionką w wybranym rozmiarze i kolorze.
   

Wymagania sprzętowe.

Dla użycia oprogramowania MIL 6.0 niezbędny jest następujący sprzęt:
 • Komputer kompatybilny z IBM PC AT z procesorem 486 lub lepszym.
 • Co najmniej 8 MB pamięci operacyjnej RAM (zalecane 16 MB i więcej gdy wymagane jednoczesne przetwarzanie większej liczby obrazów).
 • Minimum 100 MB wolnego miejsca na twardym dysku komputera (przestrzeń dla MIL).
 • Karta graficzna z możliwością wyświetlania 8-, 15-, 16- lub 24-bitowego kompatybilna z Windows, MGA lub VGA.
 • Urządzenie wskazujące kompatybilne z Windows (mysz, pióro bezprzewodowe itp.).
 • System operacyjny Windows 98 lub Windows NT 3.5/4.0 lub DOS4GW 32-bit DOS.
 • Frame grabber lub procesor wideo Matrox. Obsługiwane frame-grabbery i procesory wideo firmy Data Translation: Meteor, Meteor-II, Pulsar, Corona, Genesis-LC, Genesis.
 • Microsoft Visual C++, Microsoft Visual Basic lub Watcom C++.
Windows jest znakiem handlowym Microsoft Corp, OS/2 jest znakiem handlowym IBM. Wszystkie inne znaki firmowe i nazwy produktów są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich firm. Specyfikacje przedstawione w tym dokumencie mogą bez uprzedzenia ulec zmianie. Emblemat Energy Star nie oznacza wyróżnienia przez EPA żadnej konkretnej firmy ani produktu.Wszystkie pytania i komentarze do tej strony prosimy kierować do criadmin@crijolanta.com.pl
Copyright (C) CRI JOLANTA. Ostatnia modyfikacja: 15.06.1999.