CRI JOLANTA - strona główna Produkty
O firmie CRI JOLANTA
Nowości
Informacje
Produkty
Katalog produktów
Instrukcje obsługi
Informacje techniczne
Informacje prasowe
Testy produktów
Usługi
Cenniki
Promocje
Serwis techniczny
Kontakt
Linki

Napisz do nas!

. .      

KATALOG MATROX IMAGING GROUP

Matrox Imaging Group

Frame grabber Corona

Frame grabber Corona

Logo frame grabbera CoronaFrame grabber dla magistrali PCI, dla pozyskiwania obrazów kolorowych, z transferem do pamięci systemowej w czasie rzeczywistym, z zintegrowaną kartą grafiki z niedestrukcyjnym nakładkowaniem obrazu w głębi kolorów TrueColor.

 Charakterystyka   Opis techniczny   Wymagania sprzętowe   Oprogramowanie

Matrox Corona jest elastycznym frame grabberem dla magistrali PCI dla pozyskiwania obrazów kolorowych, oferujący dla zastosowań przemysłowych najlepszy stosunek ceny do możliwości.
Gwarancja: 12 miesięcy.


Acrobat Reader Dla przeglądania ulotki pozyskaj Acrobat Reader
Opis techniczny frame grabbera Corona w języku angielskimCORONA.PDF - ulotka w języku angielskim

 

Charakterystyka.

Matrox Corona jest frame grabberem dla pojedynczego złącza PCI zbudowanym dla aplikacji przetwarzajacych obrazy kolorowe. Poza pozyskiwaniem kolorowych obrazów wideo w czasie rzeczywistym, Matrox Corona obsługuje bardzo szybki transfer 24-bitowych obrazów kolorowych poprzez magistralę PCI i jednocześnie wyświetla żywy obraz wideo TrueColor wraz z niedestrukcyjną nakładką TrueColor. Unikalna architektura frame grabbera zawiera oryginalne komponenty firmy Matrox, które dostarczają niezrównanej wydajności w przetwarzaniu obrazów TrueColor.
Dwie ścieżki przepływu danych w czasie rzeczywistym.
Jednoczesne pozyskiwanie do pamięci karty graficznej i pamięci systemowej jest tutaj możliwe dzięki zastosowaniu kombinacji układów interfejsów magistrali Matrox VIA oraz Matrox Rainbow Runner. Dla przykładu, dzięki zastosowaniu tej technologii, aplikacje pomiarowe mogą jednocześnie przesyłać w czasie rzeczywistym obrazy TrueColor do pamięci ekranu dla celów wizualizacji oraz przesyłać w czasie rzeczywistym obrazy monochromatyczne do pamięci systemowej dla ich przetwarzania.
Nakładka TrueColor.
Architektura podwójnego bufora ramek dostarcza niedestrukcyjnej nakładki. Z maksymalnie 4 MB buforem ramek obrazu oraz 4 MB nakładkowym buforem ramek obrazu, Matrox Corona dostarcza kartę graficzną z wyświetlaniem obrazu z 24-bitową głębią kolorów oraz 24-bitową kolorową nakładką. Można więc użyć siły 16 milionów kolorów dla tworzenia zaawansowanych aplikacji analizy i przetwarzania obrazów.
Oprogramowanie.
Wsparcie programowe dla Matrox Corona obejmuje biblioteki wysokiego poziomu funkcji dla programistów MIL - Matrox Imaging Library obejmujące między innymi Active MIL (zestaw kontrolek OCX dla zarządzania pozyskiwaniem obrazów, transferem obrazu do pamięci komputera, przetwarzaniem, analizą i wyświetlaniem).
Wyświetlanie żywego obrazu wideo w skalowalnym okienku.
Matrox Corona obsługuje wysokiej jakości wyświetlanie żywego obrazu wideo w skalowalnym okienku. Okienko z obrazem wideo może być skalowane w czasie rzeczywistym i umieszczane w dowolnym miejscu na ekranie bez zmiany częstotliwości pojawiania się ramek obrazu. Żywy obraz wideo może być także obcięty dla wyświetlania tylko zdefiniowanego obszaru zainteresowań ROI.

POZYSKIWANIE.
Analogowe.
Dekoder wideo. Matrox Corona pozyskuje sygnał wideo Composite lub Y/C NTSC/PAL oraz Composite RS-170/CCIR. Obsługiwany jest format piksela kwadratowego i CCIR-601, a także programową korekcję gamma oraz włączanie i wyłączanie automatycznej kontroli wzmocnienia AGC. Możliwe jest jednoczesne podłączanie kilku różnych źródeł sygnału wideo w jednej z następujących konfiguracji: 4xCVBS, 2xCVBS i 1xY/C lub 2xY/C.
Digitizer RGB. Matrox Corona pozyskuje także obrazy ze zmiennych analogowych (variable scan) źródeł barwnego lub monochromatycznego obrazu wideo. Matrox Corona jest szczególnie przydatny do pozyskiwania obrazu z kamer RGB pracujących z przeplotem lub z kamer RGB ze skanowaniem progresywnym lub też z jedno- lub dwukanałowych kamer monochromatycznych ze skanowaniem progresywnym. Obsługiwane jest także jednoczesne pozyskiwanie z maksymalnie trzech wyzwalanych kamer RS-170/CCIR.
Obsługiwane jest próbkowanie z czestotliwością do 30 MHz. Dla dopasowania sygnału wejściowego Matrox Corona zawiera wzmacniacze o zmiennym wzmocnieniu dla obsługi różnych wejść oraz dolnoprzepustowy filtr 10 MHz dla eliminacji zniekształceń. Dodatkowo istnieje możliwość dostosowywania poziomu odniesienia dla przetwornika analogowo- cyfrowego.
Cyfrowe.
Matrox Corona posiada 24-bitowy interfejs cyfrowy na płycie obsługujący pozyskiwanie sygnałów TTL o częstotliwości do 30 MHz. Dla pozyskiwania sygnałów w standardach RS-232 lub LVDS wymagana jaest opcjonalna płyta wejść cyfrowych, która obsługuje częstotliwości sygnałów wejściowych odpowiednio do 25 i 30 MHz.
Tablice LUT.
Dla manipulowania wejściowym strumieniem danych RGB lub monochromatycznych dostępne są 3 tablice LUT 256 x 8-bit.
Synchronizacja i sterowanie.
Matrox Pulsar może być programowany dla akceptowania lub generowania sygnałów taktujących wideo takich jak sygnał synchronizacji poziomej, sygnał synchronizacji pionowej oraz zegar piksela w formacie TTL, RS-422 lub LVDS.
Zewnętrzne wyzwalanie.
Zewnętrzne wejście wyzwalające TTL/RS-422/LVDS może resetować urządzenie pozyskujące obraz w sposób synchroniczny lub asynchroniczny, dzięki czemu daje możliwość całkowitej kontroli pozyskiwania obrazu i synchronizowania ze zdarzeniami zewnętrznymi.
Sterowanie naświetlaniem.
Dostępne są dwa wyjścia naświetlania (lub zegarowe) TTL/RS-422/LVDS dla zdalnego sterowania ustawieniami parametrów naświetlania kamery.
Dodatkowe wejścia/wyjścia.
Dostepne są także dodatkowe wejścia/wyjścia (2 wejścia/2 wyjścia) ogólnego przeznaczenia.
Formatowanie obrazu.
Za pośrednictwem Matrox VIA dane obrazu mogą być reformatowane w czasie rzeczywistym nim zostaną przesłane do pamięci systemowej lub pamięci ekranu. Wśród funckji formatowania można znaleźć obcinanie obrazu (do obszaru zainteresowań ROI), pomniejszanie obrazu (poprzez dziesiątkowanie) w zakresie od 2 do 16 oraz powiększanie obrazu (poprzez powielanie) w zakresie od 2 do 4. Pozwala także na rekonstruowanie obrazu w czasie rzeczywistym z kamer typu multi-tap. Dane obrazu prezentowane jednocześnie w postacji parzystych/nieparzystych pikseli, parzystych/nieparzystych linii, przeciwnie skanowanych segmentów lub kombinacji tych wszystkich mogą być uporządkowane w prawidłowy obraz bez wykorzystania procesora komputera lub tylko z jego niewielką pomocą.
Wyjście zasilające.
Matrox Corona może zasilać kamerę napięciem 5 lub 12V DC pobieranym bezpośrednio z zasilacza komputera, bez nadmiernego obciążenia magistrali PCI.
Interfejs szeregowy RS-232.
Matrox Corona posiada interfejs szeregowy RS-232, który umożliwia zdalne programowanie kamery (wzmocnienie, korekcja gamma, tryby pracy kamery itp.), jednostki sterowania ruchem lub przesyłanie i odbieranie danych z programowalnego sterownika PLC.
Łatwe połączenie.
Matrox Corona posiada zewnętrzne złącze 44 pinowe dla analogowych wejść wideo oraz sygnałów synchronizujących i kontrolnych, wyjście zasilające napięcia stałego i interfejs szeregowy RS-232 oraz drugorzędne wyjście wideo (enkoder wideo). Dodatkowa płyta wejść cyfrowych dla RS-422/LVDS posiada złącze 80 pinowe cyfrowego wejścia wideo oraz sygnałów synchronizujących i kontrolnych.

INTERFEJS KOMPUTERA.
Interfejs PCI.
Frame grabber Matrox Corona wyróżnia się 32-bitowym interfejsem dla magistrali PCI komputera pracującej w trybie master/slave. W trybie pracy master możliwe jest przekazywanie danych z szybkościa do 130 MHz bez wykorzystywania procesora komputera.
Rozszerzone buforowanie (2 MB) zapewnia transfer przychodzących danych w czasie rzeczywistym nawet w przypadku dużych opóźnień magistrali, co ma miejsce w przypadku jednoczesnej obsługi wielu urządzeń np. frame grabbera, karty graficznej, karty sieciowej, twardego dysku i urządzeń wejścia/wyjścia. Interfejs PCI obsługuje także podpróbkowanie danych (subsampling) od 2 do 16 (poprzez dziesiątkowanie) dla dalszego zmniejszenia wymaganego zakresu przepustowości magistrali.
Interfejs PCI obsługuje także pakietowy i planarny transfer strumieni danych (jednego kolorowego lub kilku monochromatycznych). Zdarzenia związane z pozyskiwaniem, takie jak start i koniec ramki, pola lub sekwencji obrazu mogą być przekierowywane do procesora jako przerwania. Może to być wykorzystane do jednoczesnego pozyskiwania i przetwarzania obrazów w aplikacjach (podwójne buforowanie).
VMChannel.
Zawarty na Matrox Corona jest drugi interfejs VMChannel umożliwia przesyłanie danych z szybkością do 132 MB/s. Dostarcza to bardzo szybkiego połaczenia dla transferu obrazów pomiędzy frame grabberem Matrox Corona a innym frame grabberem Matrox np. Matrox Meteor-II lub Matrox Genesis. Transfer danych odbywa się wtedy bez wykorzystywania magistrali PCI.

WYŚWIETLANIE OBRAZU.
Wysokie rozdzielczości.
Matrox Pulsar posiada zintegrowaną kartę graficzną umożliwiającą wyświetlanie pozyskiwanego obrazu wideo w czasie rzeczywistym. Obsługiwane są różne rozdzielczości graficzne nawet do 1600 x 1200 pikseli i z częstotliwością odświeżania obrazu do 85 Hz.
Podwójny bufor ramek.
Zintegrowana karta graficzna dostępna jest w dwóch wersjach konfiguracyjnych: 2 MB pamięci WRAM dla bufora ramki obrazu i 2 MB pamięci WRAM dla bufora nakładkowego lub też 4 MB WRAM dla bufora ramki obrazu i 4 MB pamięci WRAM dla buforanakładkowego.
Niedestrukcyjne nakładkowanie.
Nakładkowy bufor ramki umożliwia niedestrukcyjne nakładanie na zawartość obrazu dowolnego tekstu lub grafiki.
Cechy formatowania.
Dla głównej ścieżki przesyłu danych do karty graficznej poprzez Matrox Rainbow Runner obsługiwane jest interpolowane skalowanie w dół dla sygnałów kolorowych YUV 4:2:2 i RGB oraz monochromatycznych. Możliwe jest więc jednoczesne wyświetlanie obrazu kolorowego na ekranie poprzez układ Matrox Rainbow Runner oraz przesyłanie obrazu monochromatycznego do pamięci systemowej dla przetwarzania za pośrednictwem układu VIA.
Encoder video.
Matrox Corona posiada wbudowany encoder wideo, który daje dodatkowe wyjście wideo dla podłączania frame grabbera do zewnętrznych urzadzeń wideo (np. do magnetowidu). Wyjście wideo może być zaprogramowane do wyprowadzania sygnału wideo w rodzielczości piksela kwadratowego lub CCIR-601 w formacie Composite, Y/C lub RGB.
Rozwiązanie jednomonitorowe.
Matrox Corona może działać jako główna karta graficzna systemu komputerowego, zapewniając w ten sposób wyświetlanie na jednym ekranie żywego obrazu wideo oraz niedestrukcyjnych nakładek z grafiką i tekstem.
Praca dwumonitorowa.
Matrox Corona obsługuje konfiguracje systemów dwumonitorowych. Matrox Pulsar może pozyskiwać i wyświetlać żywy obraz wideo z nakładką na jednym monitorze, podczas gdy druga płyta Matrox Corona lub dodatkowa karta graficzna może wyświetlać na drugim monitorze tylko środowisko robocze.
Tryb wielogłowicowy.
W środowisku Windows NT można utworzyć duży wirtualny pulpit i wyświetlać go na kilku monitorach, np. przy użyciu dwóch płyt Matrox Corona lub jednej płyty Matrox Corona i jednej karty graficznej Matrox. Żywy obraz wideo może być wtedy wyświetlany na wszystkich ekranach.
   
PODSUMOWANIE.

 • Frame grabber dla pojedynczego slotu PCI z zintegrowaną kartą graficzną, pełny rozmiar,
 • Pozyskuje obrazy wideo ze źródeł wideo standardowych/ niestandardowych, kolorowych/ monochromatycznych, analogowych/ cyfrowych, skanujących ramkowo,
 • Interfejs PCI Bus-Master,
 • Transfer w czasie rzeczywistym do pamięci sytemowej komputera lub do pamięci karty graficznej z szybkością do 130 MB/s,
 • Rozszerzone buforowanie dla pozyskiwania obrazów (2 MB),
 • Obsługuje transfer spakowanych lub planarnych pojedynczych strumieni danych wideo kolorowych lub kilku strumieni monochromatycznych,
 • Wyświetlanie obrazu kolorowego TrueColor z niedestrukcyjną nakładką TrueColor,
 • Możliwość wyświetlania obrazu o rozdzielczości do 1600x1200,
 • Niezależne wyjście wideo w standardzie Composite, Y/C lub RGB PAL/NTSC,
 • Dodatkowy interfejs magistrali VMChannel,
 • Wyjściowe źródło zasilania i interfejs RS-232,
 • Obsługiwany przez oprogramowanie Matrox Imaging Library (MIL) - biblioteki funkcji dla analizy i przetwarzania obrazów dla programistów, oraz przez Matrox Inspector - oprogramowanie dla analizy i przetwarzania obrazów dla nauki i przemysłu,
 • Obsługa w środowisku Windows NT, Windows 95, Windows 3.1x, Borland Powerpack oraz DOS4GW. 
ZASTOSOWANIA:
 • Widzenie maszynowe,
 • Analiza obrazów,
 • Wizualizacja medyczna,
 • Robotyka,
 • Kontrola jakości i sterowanie procesami,
 • Mikroskopia,
 • Analiza biomedyczna,
 • i wiele innych.
   

Dane techniczne frame grabbera Pulsar

Schemat blokowy Matrox Corona
Schemat blokowy frame grabbera Matrox Corona.

POZYSKIWANIE
Analogowy dekoder wideo:

 • Standardowe kolorowe i monochromatyczne wejście wideo (NTSC/PAL, RS-170/CCIR, Composite lub Y/C).
 • Obsługuje magnetowidy.
 • Digitalizacja kwadratowych pikseli i CCIR-601.
 • Programowalna tablica korekcji gamma.
 • Kontrolowane wzmocnienie AGC.
 • Format piksela RGB 8:8:8 i YUV 4:2:2.
 • Synchroniczne wejście wyzwalające.

 • Możliwość podłączenia i przełączania pomiędzy wejściami: 4xCVBS, 2xCVBS i 1xY/C lub 2xY/C.
Digitizer RGB:
 • Trzykanałowe skanowanie ze źródeł zmiennoramkowych (variable scan).
 • Skanowanie ze źródeł sygnałów monochromatycznych i RGB z przeplotem i progresywnych.
 • Próbkowanie z częstotliwością do 30 MHz.
 • Niestabilność piksela typowo +/- 1.5 ns.
 • Wzmacniacz ze zmiennym wzmocnieniem.
 • Dolnoprzepustowy filtr 10 MHz.
 • Wejście wyzwalające synchroniczne i asynchroniczne.
Interfejs cyfrowy:
 • Zakres 24-bitowy.
 • Konfigurowalny jako 3x8-bit, 1x16-bit lub 1x24-bit.
 • TTL do 30 MHz, RS-422 do 25 MHz i LVDS do 30 MHz.
SYNCHRONIZACJA I STEROWANIE.
 • Sygnał synchronizacji poziomej, sygnał synchronizacji pionowej, wejście lub wyjście zegara piksela (TTL/RS-422/LVDS).
 • Wejście zewnętrznego wyzwalania (izolowane optycznie/TTL/RS-422/LVDS).
 • 2 wyjścia naświetlania (zegarowe) (TTL/RS-422/LVDS).
 • Dodatkowe wejścia/wyjścia (2 wejścia/2 wyjścia).
FORMATOWANIE.
 • Trzy w pełni programowalne tablice LUT 256x8-bit.
 • Skalowanie w dół obrazu wideo dla wyświetlania na ekranie.
INTERFEJS RS-232
 • Obsługa sygnałów: RX, TX, RTS i CTS.
 • Interfejs nie jest widoczny z poziomu systemu operacyjnego, programowalny tylko za pomocą MIL API.
ŹRÓDŁO ZASILANIA ZEWNĘTRZNEGO
 • 5 lub 12 V DC, 3A.
 • Wyprowadzone z zasilacza PC, nie poprzez magistralę PCI.
INTERFEJS MAGISTRALI PCI
 • Magistrala Master/Slave.
 • Transfer do 130 MB/s.
 • Bufor 2 MB WRAM.
 • Obsługuje spakowane i planarne formaty danych.
 • Niezależne podpróbkowanie w poziomie i pionie od 2 do 16 (przez dziesiątkowanie).
 • Przekierunkowuje przerwania dla zdarzeń: początek i koniec ramki, pola lub sekwencji wideo.
VMCHANNEL
 • Zakres 32-bitowy.
 • Transfer do 132 MB/s.
KARTA GRAFICZNA
 • 24-bitowy bufor ramki obrazu TrueColor.
 • 24-bitowy bufor ramki nakładkowej TrueColor.
 • Rozdzielczość do 1600 x 1200 pikseli, częstotliwość odświeżania obrazu do 85 Hz.
 • Niezależne wyjście wideo Composite, Y/C lub RGB PAL/NTSC.
OPIS ZŁĄCZY
 
Złącze wejść wideo DB-44 Złącze wejść analogowych wideo DB-44:
pin 1 - DC OUT - Zasilanie +5 lub +12 V DC
pin 2 - V_HSYNC
pin 3-5 - GROUND - Uziemienie
pin 6 - CTS - CTS portu szeregowego RS-232
pin 7 - DSR - DSR portu szeregowego RS-232
pin 8 - USER2OUT - Wyjście bitowe użytkownika TTL
pin 9 - USER2IN - Wejście bitowe użytkownika TTL
pin 11 - RED_C_OUT - Enkodowane wyjście wideo (C lub RED)
pin 13 - VID_IN3 - Wejście analogowe wideo 3 (CVBS2/Y2 lub BLUE)
pin 14 - GROUND - Uziemienie
pin 15 - VID_IN1 - Wejście analogowe wideo 1 (CVBS0/Y0 lub CVBS1/Y1 lub RED)
pin 16 - DC OUT - Zasilanie +5 lub +12 V DC
pin 17-18 - GROUND - Uziemienie
pin 19 - V_CLKIN
pin 20 - TRIGGER
pin 21 - RTS - RTS portu szeregowego RS-232
pin 22 - RX - Receive portu szeregowego RS-232
pin 23 - EXP(2)
pin 24 - USER1OUT - Wyjście bitowe użytkownika TTL
pin 25-31 - GROUND - Uziemienie
pin 32 - V_VSYNC
pin 33 - V_CLKOUT
pin 34 - OPTOTRIG-
pin 35 - OPTOTRIG+
pin 36 - TX - Transmit portu szeregowego RS-232
pin 37 - DTR - DTR portu szeregowego RS-232
pin 38 - EXP(1)
pin 39 - USER1IN - Wejście bitowe użytkownika TTL
pin 40 - BLUE_COMP_OUT - Enkodowane wyjście wideo (CVBS lub BLUE)
pin 41 - GREEN_Y_OUT - Enkodowane wyjście wideo (Y lub GREEN)
pin 42 - GROUND - Uziemienie
pin 43 - VID_IN4 - Wejście analogowe wideo 4 (CVBS6/C2 lub SYNC)
pin 44 - VID_IN2 - Wejście analogowe wideo 2 (CVBS5/C1 lub GREEN)
   
Złącze wyjścia monitorowego DB-15 Złącze wyjścia monitorowego DB-15:
pin 1 - Red
pin 2 - Green
pin 3 - Blue
pin 4 - Nieużywane
pin 5 - Uziemienie
pin 6 - Uziemienie
pin 7 - Uziemienie
pin 8 - Uziemienie
pin 9 - Nieużywane
pin 10 - Uziemienie
pin 11 - Nieużywane
pin 12 - NIeużywane
pin 13 - Horizontal sync
pin 14 - Vertical sync
pin 15 - Nieużywane
   
Złącze wejścia cyfrowego DB-80 Złącze wejścia cyfrowego DB-80:
pin 1 - DATA0+ [I] - Data Input 0 RED LSB
pin 2 - DATA0- [I] - Data Input 0 RED LSB
pin 3 - DATA2+ [I] - Data Input 2
pin 4 - DATA2- [I] - Data Input 2
pin 5 - DATA4+ [I] - Data Input 4
pin 6 - DATA4- [I] - Data Input 4
pin 7 - DATA6+ [I] - Data Input 6
pin 8 - DATA6- [I] - Data Input 6
pin 9 - DATA8+ [I] - Data Input 8 GREEN LSB
pin 10 - DATA8- [I] - Data Input 8 GREEN LSB
pin 11 - DATA10+ [I] - Data Input 10
pin 12 - DATA10- [I] - Data Input 10
pin 13 - DATA12+ [I] - Data Input 12
pin 14 - DATA12- [I] - Data Input 12
pin 15 - DATA14+ [I] - Data Input 14
pin 16 - DATA14- [I] - Data Input 14
pin 17 - DATA16+ [I] - Data Input 16 BLUE LSB
pin 18 - DATA16- [I] - Data Input 16 BLUE LSB
pin 19 - DATA18+ [I] - Data Input 18
pin 20 - DATA18- [I] - Data Input 18
pin 21 - DATA20+ [I] - Data Input 20
pin 22 - DATA20- [I] - Data Input 20
pin 23 - DATA22+ [I] - Data Input 22
pin 24 - DATA22- [I] - Data Input 22
pin 25 - GROUND - Uziemienie
pin 26 - EXP(1) [O] - TTL Exposure 1 output
pin 27 - HSYNCOUT+ [O] - HSYNC output
pin 28 - HSYNCOUT- [O] - HSYNC output
pin 29 - VSYNCOUT+ [O] - VSYNC output
pin 30 - VSYNCOUT- [O] - VSYNC output
pin 31 - EXP1+ [O] - Exposure 1 output
pin 32 - EXP1- [O] - Exposure 1 output
pin 33 - EXP2+ [O] - Exposure 2 output
pin 34 - EXP2- [O] - Exposure 2 output
pin 35 - USEROUT0+ [O] - User bit 0 output
pin 36 - USEROUT0- [O] - User bit 0 output
pin 37 - USEROUT1+ [O] - User bit 1 output
pin 38 - USEROUT1- [O] - User bit 1 output
pin 39 - CLKOUT+ [O] - Clock output
pin 40 - CLKOUT- [O] - Clock output
pin 41 - DATA1+ [I] - Data Input 1
pin 42 - DATA1- [I] - Data Input 1
pin 43 - DATA3+ [I] - Data Input 3
pin 44 - DATA3- [I] - Data Input 3
pin 45 - DATA5+ [I] - Data Input 5
pin 46 - DATA5- [I] - Data Input 5
pin 47 - DATA7+ [I] - Data Input 7 RED MSB
pin 48 - DATA7- [I] - Data Input 7 RED MSB
pin 49 - DATA9+ [I] - Data Input 9
pin 50 - DATA9- [I] - Data Input 9
pin 51 - DATA11+ [I] - Data Input 11
pin 52 - DATA11- [I] - Data Input 11
pin 53 - DATA13+ [I] - Data Input 13
pin 54 - DATA13- [I] - Data Input 13
pin 55 - DATA15+ [I] - Data Input 15 GREEN MSB
pin 56 - DATA15- [I] - Data Input 15 GREEN MSB
pin 57 - DATA17+ [I] - Data Input 17
pin 58 - DATA17- [I] - Data Input 17
pin 59 - DATA19+ [I] - Data Input 19
pin 60 - DATA19- [I] - Data Input 19
pin 61 - DATA21+ [I] - Data Input 21
pin 62 - DATA21- [I] - Data Input 21
pin 63 - DATA23+ [I] - Data Input 23 BLUE MSB
pin 64 - DATA23- [I] - Data Input 23 BLUE MSB
pin 65 - GROUND - Uziemienie
pin 66 - PINCAPT [I/O] - TTL General Purpose I/O
pin 67 - HSYNCIN+ [I] - HSYNC input
pin 68 - HSYNCIN- [I] - HSYNC input
pin 69 - VSYNCIN+ [I] - VSYNC input
pin 70 - VSYNCIN- [I] - VSYNC input
pin 71 - PVALIN+ [I] - Pixel Valid input
pin 72 - PVALIN- [I] - Pixel Valid input
pin 73 - TRIG+ [I] - Trigger input
pin 74 - TRIG- [I] - Trigger input
pin 75 - USERIN0+ [I] - User bit 0 input
pin 76 - USERIN0- [I] - User bit 0 input
pin 77 - USERIN1+ [I] - User bit 1 input
pin 78 - USERIN1- [I] - User bit 1 input
pin 79 - CLKIN+ [I] - Clock input
pin 80 - CLKIN- [I] = Clock input

OGÓLNE

 • Pobór mocy: 3.0 A dla 5V +/-5%, 650 mA dla 12V +/-10% and 100 mA dla

 • -12V +/-10%.
 • Wymiary: 314 L x 107 H mm (12.4" x 4.2")
 • Temperatura użytkowania: 0 - 55oC, wilgotność względna: do 95% nieskondensowana.
GWARANCJA
 • 1 rok.
   

Wymagania sprzętowe.

Dla użycia frame-grabbera Corona niezbędny jest następujący sprzęt:
 • Komputer kompatybilny z IBM PC AT z magistralą PCI, procesorem Pentium lub lepszym.
 • Dla pełnej funkcjonalności frame grabbera Corona niezbędna jest płyta z chipsetem 430VX, 430HX, 430TX, 440FX lub 440LX. Dane chipsety są rekomendowane ze względu na zagwarantowanie odpowiedniej przepustowości magistrali PCI.
 • Co najmniej jeden dostępny slot magistrali PCI z obsługą transferu bus-master. Dodatkowo jeden slot ISA jeżeli ma być wykorzystany moduł wejść cyfrowych.
 • Co najmniej 24 MB pamięci operacyjnej RAM, gdy używane Windows NT; 16 MB pamięci, gdy używane Windows 95 lub 4 MB pamięci, gdy używane DOS4GW.
 • Stacja CD-ROM dla umozliwienia instalacji oprogramowania.
   

Oprogramowanie.

Dla współpracy z frame grabberem Matrox Corona dostępne jest następujące oprogramowanie:
 • Matrox Inspector 2.2

 • Oprogramowanie dla systemu operacyjnego Microsoft Windows dostarczające możliwości analizy, przetwarzania, rozpoznawania i pomiarów obrazów oraz elementów tych obrazów.
 • Matrox Imaging Library - MIL

 • Narzędzia i biblioteki dla programistów z funkcjami analizy, przetwarzania, rozpoznawania i pomiarów obrazów, OCR itp.. MIL zostało tak zaprojektowane, aby w pełni wykorzystywać moc technologii MMX firmy Intel.
 • MIL-Lite

 • MIL-Lite jest oprogramowaniem zawierającym zbiór funkcji w języku C obsługujących pozyskiwanie obrazów, transfer obrazów oraz ich wyświetlanie. Obsługiwane są środowiska pracy: Windows 3.1x, Windows 95, Windows NT (przy użyciu Microsoft Visual C++ i Borland C++), Borland Powerpack (przy użyciu Borland C++) oraz DOS4GW (przy użyciu Watcom C++).
 • Matrox IntelliCam

 • Matrox IntelliCam to oprogramowanie bazujące na Windows, umożliwiające łatwe i szybkie podłączanie kamer wideo do różnych frame grabberów firmy Matrox. Komunikacja programu z użytkownikiem odbywa się za pomocą interfejsu graficznego.
Windows jest znakiem handlowym Microsoft Corp, OS/2 jest znakiem handlowym IBM. Wszystkie inne znaki firmowe i nazwy produktów są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich firm. Specyfikacje przedstawione w tym dokumencie mogą bez uprzedzenia ulec zmianie. Emblemat Energy Star nie oznacza wyróżnienia przez EPA żadnej konkretnej firmy ani produktu.Wszystkie pytania i komentarze do tej strony prosimy kierować do criadmin@crijolanta.com.pl
Copyright (C) CRI JOLANTA. Ostatnia modyfikacja: 15.06.1999.